Szczytno może już przystępować pełną parą do realizacji Programu Budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Przewidziane na to zadanie środki w wysokości 696 tys. zł w znacznej części będą pochodziły z funduszu europejskiego (513 tys. zł), resztę dołoży miasto.

O środki na realizację programu zwanego w skrócie "e-szczytno" samorząd szczycieński zabiegał się już od ponad roku. Jego celem ma być poprawa jakości obsługi mieszkańców i podmiotów prawnych.

Projekt zakłada podłączenie sieci informatycznej Urzędu Miejskiego do szerokopasmowej sieci Internet. Wprowadzony zostanie także kompleksowy system wspomagający zarządzanie miastem jak również elektroniczny obieg dokumentów oraz usługi elektroniczne. W ratuszu będzie też otwarty punkt publicznego dostępu do internetu dla petentów, turystów i pracowników urzędu. Wstępnym etapem realizacji programu "e-szczytno" było otwarcie w lutym ub.r. Biura Obsługi Interesanta wraz z Punktem Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Wszystko to będzie służyć usprawnieniu pracy naszego urzędu i poprawie obsługi petentów - podkreśla wiceburmistrz Danuta Górska.

Na początku roku także dofinansowanie ze ZPORR otrzymał inny projekt Urzędu Miejskiego w Szczytnie na budowę stacji uzdatniania wody. Zadanie nie było łatwe. Wszystkie złożone z województwa wnioski opiewały na łączną kwotę 150 mln zł, podczas gdy do podziału było tylko 30 mln zł. Szczycieński projekt szacowany na 6,5 mln zł (dofinansowanie - 4,5 mln zł), przygotowany wspólnie przez pracowników urzędu i spółki "Aqua" zajął drugie miejsce pod względem zdobytych punktów. - To niewątpliwie duży sukces - cieszy się wiceburmistrz Górska. Teraz z niecierpliwością oczekuje na losy kolejnego wniosku samorządu szczycieńskiego o dotacje ze ZPORR na rewitalizację obu miejskich jezior. W tym przypadku o sukces będzie zdecydowanie trudniej, chętnych jest dużo, a do podziału tylko 5 mln zł. Urząd w Szczytnie zabiega o 2 mln zł.

(o)

2006.04.26