Grudzień, pierwszy zimowy miesiąc, zespół ”Wrzosy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, spędził na spotkaniach wigilijnych i wspólnym kolędowaniu.

Kolędowy miesiąc
Trudno sobie wyobrazić wigilijne spotkanie emerytów bez śpiewu zespołu „Wrzosy”

Kolędowy sezon „Wrzosy” rozpoczęły już 5 grudnia, biorąc udział w spotkaniu środowisk seniorskich pod hasłem: „Kolędujemy wszyscy wraz”, zorganizowanym przez Kreolię – Krainę Kreatywności i współorganizatora MDK w Szczytnie. Kolejną okazją do śpiewu kolęd była Wigilia Gminna w amfiteatrze w Dźwierzutach (14 grudnia).

Przedświąteczny tydzień poświęcony był spotkaniom opłatkowym zorganizowanym 16 grudnia przez Zarząd Rejonowy Związku Emerytów i Rencistów w Szczytnie w restauracji „Zacisze” dla kół emeryckich z całego powiatu.

Jednak najbliższa sercu była Wigilia dźwierzuckiego Koła Emerytów (18 grudnia). Sala GOK-u zapełniła się emerytami i zaproszonymi gośćmi. Wspólnie kolędowano z przedstawicielami m.in. władz samorządowych, duchowieństwa oraz kierownictwem Zarządu Rejonowego KEiR. Po życzeniach wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów. Smakowite potrawy wigilijne przygotowały panie z koła emerytów, biesiadnicy z wielkim apetytem zajadali się pierogami, bigosem, rybami i pysznym ciastem. Wspólne spotkanie było okazją do rozmów, które dźwiękiem dzwonka przerwał Mikołaj, a nawet dwa Mikołaje. Potem przyszła pora na słodkie prezenty i kiść jemioły, za które trzeba było „zapłacić” kolędą wylosowaną jak w „Szansie na sukces”. Wszystkim udało się zdobyć nagrody, a ile było przy tym zabawy…Na zakończenie spotkania znów zaśpiewały „Wrzosy”, do których dołączyli wszyscy uczestnicy spotkania wigilijnego.

dk