Adres: ul. Ogrodowa 30/2, 12-100 Szczytno
Telefon: 89 624 21 00
Telefon/Fax: 89 623 18 12 
Mail:  

Wydawca "Kurka Mazurskiego" "Ka-eM" Spółka z o.o. w Szczytnie ul. Ogrodowa 30/2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do rejestru numer KRS: 0000104206. Numer identyfikacji podatkowej: 7450008399. Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 50.000 złotych.