Wyższa Szkoła Policji uzyskała certyfikat ISO, który stanowi dowód, że kształci ona kadry kierownicze policji na najwyższym z możliwych poziomie. Uroczyste wręczenie dokumentu nastąpi 20 stycznia, w obecności prezydenta Kwaśniewskiego i przedstawiciela ONZ w Polsce.

Kształcenie z normą

Najwyższe normy, wymagane i respektowane na całym świecie, Szkoła spełnia w zakresie kształcenia tych, którzy funkcje kierownicze pełnią obecnie bądź obejmą je w przyszłości. Certyfikat ISO 9001/2000 otrzymało powołane dwa lata temu podyplomowe Studium Zarządzania, w którym przez 9 miesięcy kształcą się wyłącznie oficerowie.

- W przypadku tego studium przygotowania do uzyskania certyfikatu nie były trudne, bo Studium jest młodym organizmem, w którego przypadku np. dobór kadr już wcześniej podlegał ostrej selekcji - mówi komisarz dr Arkadiusz Letkiewicz, pełnomocnik komendanta WSPol. ds. zarządzania jakością, który trzymał pieczę nad przebiegiem prac.

Po Komendzie Miejskiej w Elblągu WSPol. jest drugą w Polsce jednostką policji, która takim certyfikatem może się poszczycić.

Samo przygotowanie polega na dokładnym opisaniu wszystkich, tzw. procedur, jakie w swym działaniu Studium realizuje. To zadanie spoczywa głównie na tych, którzy te działania podejmują.

- Najtrudniejsza do przełamania jest mentalność i przyzwyczajenia, nabyte w toku wieloletniej pracy. Wielu ludzi uważa, że skoro coś robią przez 10 czy 20 lat i nikt nie podważał ich umiejętności, to nie ma potrzeby czegokolwiek zmieniać - twierdzi fachowiec od zarządzania jakością.

A zmieniać jednak trzeba. Bo wysoka jakość w przypadku instytucji, to taka organizacja pracy, która eliminuje z niej absolutnie wszystko to, co nie jest bezpośrednio z nią związane i nie prowadzi prostą drogą do osiągnięcia z góry założonego, mierzalnego celu. Normowanie działania prowadzi do usprawnienia funkcjonowania, lepszej i szybszej obsługi klienta, zmniejszenia kosztów itp. celów. Certyfikat sprawia też, że jednostka, legitymująca się tym dokumentem, ma znacznie większe szanse na pozyskiwanie środków na swą działalność, bo dla "darczyńców" stanowi dowód, że przyznane środki zostaną dobrze i celowo wykorzystane.

- W zamierzeniach kierownictwa WSPol. jest, by do września br. dowód wysoce jakościowego działania uzyskał cały Instytut Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji, a do wiosny przyszłego roku cała szkoła.

Certyfikat jest przyznany na trzy lata, ale raz do roku przyjeżdżają kontrolerzy, tzw. audytorzy, którzy sprawdzają zgodność systemu z założeniami normy. Raz na pół roku przeprowadza się tzw. audyt wewnętrzny, by sprawdzić, czy nie istnieją jakieś niezgodności z normami.

Uroczyste wręczenie dokumentu zaplanowane jest na 20 stycznia z udziałem stałego przedstawiciela ONZ w Polsce, prezesa Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz komendanta głównego, podczas zaplanowanej wizyty prezydenta. Nie jest wykluczone, że osišgnięcie przez WSPol. udokumentowanego wysokiego poziomu kształcenia przyczyni się do zmiany planów, jakie wobec niej mają minister i komendant główny.

Arkadiusz Letkiewicz od początku stycznia jest też społecznym doradcą burmistrza miasta Pawła Bielinowicza, który podobną certyfikacją zamierza objąć Urząd Miejski.

- Mam nadzieję, że do połowy lata uda się ten cel osiągnąć. Najwięcej zależy od samych urzędników, którzy będą musieli bardzo zrewolucjonizować samych siebie, swoje nastawienie do wykonywanych obowiązków i nauczyć się pracować według nowych zasad.

(hab)

2003.01.15