Dziesięć Kurpików, w tym jednego dla Rozogów, wręczono laureatom Nagrody Prezesa Związku Kurpiów podczas uroczystej gali w Ostrołęce. Kapituła konkursu po raz czwarty wyłoniła najaktywniejszych ludzi regionu.

Kurpik dla Rozóg

Kurpiki przyznawane są osobom i instytucjom za szczególny wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego, promocję, budzenie tożsamości oraz rozwój regionu kurpiowskiego. Inicjatorem nagradzania osób zasłużonych dla Kurpiowszczyzny jest prezes Związku Kurpiów Mirosław Grzyb. Patronat nad tegoroczną galą objęli: Minister Kultury, Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego. W uroczystości, która odbyła się 7 lutego w Ostrołęckim Centrum Kultury, uczestniczyli m.in. starosta szczycieński Andrzej Kijewski, burmistrz Szczytna Paweł Bielinowicz oraz wójt gminy Rozogi Józef Zapert.

W tym roku w kategorii "Budzenie świadomości" nagrodzono Oddział Kurpiów w Rozogach.

- To zaszczytne wyróżnienie będzie motywowało nas do jeszcze lepszej pracy, aby ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze, czyli Kurpiowszczyznę, naszą małą Ojczyznę - powiedziała, dziękując kapitule, Elżbieta Kasznia prezes rozoskiego oddziału. Pani Elżbieta swoją i oddziału wdzięczność za prestiżową nagrodę wyraziła odśpiewaniem hymnu kurpiowskiego do słów rozoskiego poety Henryka Dąbrowskiego "Taka jest moja Ojczyzna, niebogata i nieżyzna". Oddział Związku Kurpiów w Rozogach powstał w październiku 1997 roku. Jego założycielem i pierwszym prezesem był Henryk Dąbrowski. Od kwietnia 2003 roku funkcję tę pełni Elżbieta Kasznia. Obecnie oddział skupia ponad czterdziestu członków, a do jego zadań należy m.in. pomoc szkołom w organizowaniu Dni Kultury Kurpiowskiej, propagowanie kultury kurpiowskiej wśród młodego pokolenia i nauczycieli, udział członków w warsztatach regionalnych, występach artystycznych i kiermaszach sztuki ludowej.

(barka)

2005.02.16