„Łączy nas krew, która ratuje życie” – pod takim hasłem w Wielbarku odbyła się uroczystość z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK.

Łączy ich krew
W dorocznym spotkaniu, oprócz wielbarskich krwiodawców, wzięli udział także zaproszeni goście

W miniony piątek już po raz dziewiąty spotkali się krwiodawcy z Klubu HDK PCK przy OSP w Wielbarku, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystościach z okazji Dni Honorowych Dawców Krwi PCK. Podczas spotkania dokonano także podsumowania ostatniego roku działalności klubu. Zanim wręczono nagrody i odznaczenia, uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną obrazującą działalność honorowych dawców krwi. W ostatnim roku wielbarski Klub pozyskał ponad 120 litrów tego bezcennego leku, zebrał kilkanaście worków plastikowych nakrętek, propagował ideę honorowego krwiodawstwa, wraz ze strażakami z OSP w Wielbarku przeprowadził szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

W tym dniu wiele ciepłych słów padło pod adresem krwiodawców od przybyłych gości, którzy w swoich przemówieniach podkreślali ich zaangażowanie. W czasie uroczystości wręczono odznaczenia i nagrody.

(m)

Nagrody

i odznaczenia:

Brązowa Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi:

Mirosław Leliński,

Cezary Tański.

Srebrna Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi:

Mateusz Grzeszczak.

Złota Odznaka Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia po oddaniu 18 litrów krwi:

Mateusz Burdyński,

Zbigniew Rosiński.

Za dar serca oraz humanitarną i bezinteresowną pracę na rzecz honorowego krwiodawstwa nagrody otrzymali:

Waldemar Burdyński,

Wiktor Burdyński,

Jakub Kostrzewa,

Mirosław Maluchnik,

Konrad Matłoch,

Adam Niski,

Beata Radomska,

Katarzyna Radomska,

Piotr Wiśnicki,

Milena Zapadka.