W odniesieniu do artykułu „Jak WSPol odciął się od INNOPOLICE” (Kurek Mazurski, dn.14.02. 2019 r.) Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie pragnie przedstawić Czytelnikom szersze wyjaśnienia, związane z miejską inwestycją INNOPOLICE.

Zwracamy uwagę, że kwestia niepodpisania przez WSPol aneksu rozszerzającego współpracę z Miastem na rzecz tej inwestycji, nie przekreślała w żaden sposób dalszego istnienia projektu INNOPOLICE. W związku z zarezerwowaniem na ten cel środków w trybie pozakonkursowym, władze Miasta Szczytna miały możliwość zmiany partnera oraz wynegocjowania dłuższego czasu na przygotowanie dokumentacji projektowej. Z tej możliwości Miasto nie skorzystało.

W projekcie przewidziano stworzenie siedmiu stref, z których tylko jedna była związana z Policją – tzw. „strefa Policji”. Pozostałe dotyczyły m.in. obronności, straży pożarnej, ratownictwa medycznego i innych. WSPol nie było więc jedynym podmiotem umożliwiającym realizację projektu.

Inicjatywy dotyczące bezpieczeństwa zawsze są cenne, dlatego sama idea INNOPOLICE, jako centrum wiedzy o bezpieczeństwie, nigdy nie budziła zastrzeżeń WSPol. Zastrzeżenia budziła przede wszystkim strona formalna aneksu przedstawionego nam „w ciemno” do podpisu. Wcześniejsze władze WSPol (2016 r). nie znały wyników badań, które Urząd Miasta przygotował dopiero w 2018 r. – dotyczących potencjalnego popytu na inwestycję. Nasze wątpliwości wzbudziła również niejasna analiza wpływu lokalizacji INNOPOLICE na zainteresowanie odwiedzających Szczytno.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nie może sobie pozwolić nawet na cień wątpliwości związany z jakimikolwiek niejasnościami, które mogłyby przynieść nam konsekwencje natury wizerunkowej.

WSPol nie była traktowana przez Miasto jako partner, ponieważ nie przedstawiono nam wcześniej do wglądu projektu złożonego wniosku i oczekiwano od nas podpisania gotowego dokumentu.

Uczelnia zaangażowana jest w szereg przedsięwzięć własnych związanych z bezpieczeństwem. Naszym priorytetem jest kształcenie funkcjonariuszy Policji oraz wypełnianie zadań powierzonych nam przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Natomiast nie jest celem Uczelni angażowanie się w przedsięwzięcia komercyjne.

W tym miejscu warto także przypomnieć hasła wyborcze, głoszone przez kandydatów na burmistrzów, dotyczące zasadności powstania INNOPOLICE.

rzecznik prasowy WSPol

Listy do Redakcji - Jak WSPol odciął się od INNPOLICEpodinsp. Marcin Piotrowski