Czy Szczytno stanie się bezpieczniejszym miastem? Jest szansa, że tak. Obraz ze zlokalizowanych w różnych punktach miasta kamer śledzą już nie tylko funkcjonariusze miejscowej komendy, ale również dyżurni WSPol. Wkrótce w działania na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa mają się włączyć także szczycieńscy taksówkarze.

Miasto pod lupą

DWA CENTRA OBSERWACJI

Powstanie centrum monitoringu u oficerów dyżurnych WSPol to efekt współpracy szkoły policyjnej, miasta oraz komendy powiatowej. Do tej pory obraz z dziesięciu umiejscowionych w różnych punktach Szczytna kamer był śledzony jedynie przez funkcjonariuszy KPP. Teraz otrzymali oni wsparcie ze strony WSPol. Dodatkowe monitory, dzięki którym widać, co dzieje się na szczycieńskich ulicach, zakupiło miasto. Szkoła z kolei zapewniła odpowiednie pomieszczenie oraz ludzi.

- W ten sposób uszczelniliśmy nasz system monitoringu. Wiadomo, że im więcej par oczu obserwuje obraz z kamer, tym ich skuteczność jest większa – tłumaczy burmistrz Szczytna Danuta Górska. Wśród atutów przyjętego rozwiązania wymienia możliwość szybkiej komunikacji pomiędzy komendą powiatową a szkołą policyjną. Za sprawą drugiego centrum miasto nie musi, jak to się dzieje w innych miejscowościach, zatrudniać pracowników wspomagających policjantów przy obsłudze kamer. W otwarciu centrum (16 marca) uczestniczył Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, który wcześniej wziął udział w promocji na pierwszy stopień oficerski w WSPol. Przy okazji burmistrz Górska zdradziła, że miasto już wkrótce wzbogaci się o kolejne kamery, tym razem mobilne. Stanie się to możliwe dzięki projektowi unijnemu e-szczytno.

- Będą one rozmieszczane na terenie miasta zgodnie z potrzebami. O tym, gdzie się pojawią, zdecydują konsultacje z policją – wyjaśnia burmistrz. Zapowiada również, że w okresie letnim na ulicach miasta pojawią się dodatkowe patrole, mające zapobiegać głównie aktom wandalizmu oraz spożywaniu alkoholu przez osoby nieletnie.

TAKSÓWKA JAK RADIOWÓZ

Otwarcie centrum monitoringu to nie jedyne działania mające służyć poprawie bezpieczeństwa. Niebawem włączą się do nich także szczycieńscy taksówkarze. Ich radia zostaną przestrojone na częstotliwość zapewniającą szybką komunikację z komendą powiatową. Dzięki temu, przemieszczając się po mieście, będą mogli informować policję o wszelkich niepokojących sytuacjach, które zauważą. - Z jednej strony pozwoli to eliminować tego typu zdarzenia, z drugiej ma walor prewencyjny. Taksówki będą działać trochę jak radiowóz – mówi Danuta Górska. Nie wszystkie funkcjonujące na terenie miasta korporacje włączyły się do programu. Zrobiła to część z nich, jak podkreśla burmistrz, wcale niemała.

(ew)/fot. E. Kułakowska