Obok świetlicy w Występie posadzono drzewa i krzewy, ustawiono ławki i wykonano miejsce na ognisko. Dzięki temu mieszkańcy zyskali miejsce do spotkań integracyjnych na świeżym powietrzu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

Miejsce do spotkań pod chmurką

Na modernizację terenów wokół świetlicy wiejskiej w Występie gmina Rozogi otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 tys. złotych. W ramach zadania zamontowano nowe ławki, posadzono drzewa i krzewy, odnowiono istniejący trawnik, a także wykonano miejsce na ognisko, wokół którego ustawione zostały ławy i stół biesiadny. Prace trwały od początku czerwca do końca sierpnia. Partnerem sołectwa w realizacji przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach, który sfinansował w części wykonanie miejsca na ognisko oraz uczestniczył w spotkaniach organizacyjnych z Radą Sołecką. Prace porządkowe dotyczące m. in. odnowienia urządzeń na istniejącym już placu zabaw, pielęgnacji krzewów oraz koszenia trawy wykonywali mieszkańcy Występu. Z kolei montażem małej architektury parkowej czy urządzeniem zieleni, w tym zakupem oraz posadzeniem drzew i krzewów zajął się wybrany przez gminę wykonawca. Zrealizowane do tej pory zadanie to dopiero pierwszy etap większej całości.

- W perspektywie przewidujemy modernizację zieleni na pozostałej części okalającej świetlicę – informuje sekretarz gminy Rozogi Lucja Litwińczyk. Odnowiony teren będzie teraz służył lokalnej społeczności, zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym do wypoczynku i rekreacji.

(ew)/fot. archiwum UG w Rozogach