Mieszkańcy wsi przygotowali inscenizację drogi krzyżowej.

W Niedzielę Palmową 25 marca po raz trzeci odbyło się Rumach Misterium Męki Pańskiej. Około 30 osobowa grupa mieszkańców wsi, zaprezentowała stacje drogi krzyżowej, tym razem idąc podążając od wiejskiej świetlicy. W trakcie przemarszu zatrzymywano się przy stacjach męki pańskiej, przy których rozważano poszczególne sceny. Podążając za pochodniami i osobami wcielającymi się w biblijne postacie uczestnicy wsłuchiwali się w „słowa życia”, analizując swoje życie, każdy z osobna, a jednocześnie w łączności z innymi. Taki cel przyświeca drodze krzyżowej w Rumach i w wielu innych miejscach.

W rolach głównych wystąpili: Jezus – Tomasz Witczak, Matka – Ada Kubicka, Narratorzy: Krystyna Furtak, ksiądz proboszcz Paweł Ostrowski.

W pozostałych rolach: Waldemar Gwiazda, Małgorzata Dobrowolska, Bogdan Jarząbek, Jerzy Świderski, Jerzy Adamowicz, Stanisław Furtak, Kamila Świderska, Marek Więcek, Radosław Glot, Jerzy Żelichowski, Rafał Klomfas, Andrzej Kubicki, Ryszard Mllek, Dorota Witczak, Anna Bednarek, Lilianna Nartonowicz, Weronika i Emilia Nartonowicz, Anna Błażewicz, Joanna Kubicka, Zofia Kubicka, Karina Szubryt, Danuta Gwiazda, Barbara Świderska, Szymon Gwiazda, Marcin Dudziński, OSP Rumy.

(danak12)