Orlen Reklama Top

Pod hasłem „Portret” odbył się XVI Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego. Tym razem składał się z trzech konkursów – plastycznego, literackiego i fotograficznego.

Mistrzowie portretu
Na wernisażu w Muzeum Mazurskim zaprezentowano 113 prac plastycznych

Już po raz 16. zorganizowano Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego. Przebiegał on pod hasłem „Portret”. Rozpoczął się wernisażem w Muzeum Mazurskim, gdzie zaprezentowano 113 prac plastycznych i 25 prace fotograficzne. – Portret był bardzo trudnym tematem. Wybrnęliście z tego świetnie i za to bardzo dziękuję – mówiła przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Dorota Studniak. Wręczenie nagród odbyło się w szczycieńskim MDK-u. Tam wyróżniono aż 20 prac plastycznych, 7 fotograficznych oraz

Wręczenie nagród laureatom odbyło się w MDK-u

5 literackich. Nagrodzone utwory literackie zaprezentowali zebranej publiczności członkowie fundacji „Kreolia” pod kierunkiem Joanny Gawryszewskiej. Wyróżniono również szkoły i placówki z powiatu szczycieńskiego, do których uczęszczają osoby niepełnosprawne. Ich przedstawiciele otrzymali statuetki. W części artystycznej wystąpili członkowie „Kreolii” Nasza redakcja wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs dla czytelników. Na zamieszczonym kuponie prosimy zaznaczyć numer jednej z nagrodzonych prac.

Laureaci konkursu literackiego
• Dorota Koziatek „W krzywym zwierciadle”  (osoba prywatna)
• Anetta Jabłonowska „Portret mężczyzny” (ŚDS w Piasutnie)
• Patryk Więcek „Witaj” (Gimnazjum z OI nr 2 w Szczytnie)
• Izabela Rudnicka „Stary Stryj” (DPS w Szczytnie)
• Janina Piętka „Twój portret Matko” (DPS w Szczytnie)

(iz)

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Nasza redakcja wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs dla Czytelników na najlepszą pracę plastyczną. Na zamieszczonym kuponie prosimy zaznaczyć numer pracy oraz swoje dane. Nagrodę otrzyma zarówno autor pracy, jak i  Czytelnik, którego kupon zostanie wylosowany. Termin dostarczania kuponów do redakcji upływa z dniem   30  listopada br. Rozstrzygnięcie nastąpi dwa dni później podczas Dnia Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych . O wynikach konkursu poinformujemy na łamach „Kurka Mazurskiego”

NAGRODZONE PRACE:

Kategoria: ARCHITEKTURA

KATEGORIA: MIESZKAŃCY

KATEGORIA: WYDARZENIA

WYRÓŻNIENIE