Orlen Reklama Top

Advertisement

Swoją trzecią kadencję zainaugurowała Młodzieżowa Rada Gminy Świętajno. - Głos młodzieży w życiu samorządu jest ważny, uwzględnimy wasze potrzeby – deklaruje sekretarz Urzędu Gminy Piotr Szopiński.

Młodzi też swój głos mają

Młodzieżowa Rada Gminy Świętajno działa na podobnych zasadach co jej dorosły odpowiednik. Ma na celu przygotowywanie młodych ludzi do pełnienia w przyszłości funkcji radych. Młodzież gimnazjalna wchodząca w skład rady ma możliwość, przez swoje działania oraz zgłaszane postulaty, przedstawić władzom samorządowym potrzeby i bolączki.

W skład nowej Młodzieżowej Rady Gminy wchodzą: Natalia Duda, Wiktoria Barszcz, Gabriela Morawska, Nataniel Piekarski, Gabriela Prachniewska, Jakub Polak, Paweł Radulski, Julia Sęder, Zuzanna Borowa, Michał Barszcz, Klaudia Mysiorska, Piotr Pieloszczyk, Anna Pisarek, Natalia Prychodko, Roksana Rochmalska. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie podczas inauguracyjnego posiedzenia 18 grudnia. Przewodniczącą została Wiktoria Barszcz (Gimnazjum w Świętajnie), wiceprzewodniczącą Gabriela Morawska (Gimnazjum w Spychowie), sekretarzem Julia Sęder (Gimnazjum w Świętajnie). Funkcję opiekuna nad młodzieżową radą po radnej Wiesławie Błajdzie przejął radny Sebastian Cudnoch. Przewodniczący dorosłej Rady Gminy Sławomir Grzegorczyk apelował do młodych, by aktywnie z nią współpracowali, zgłaszając swoje potrzeby.

AK