Orlen Reklama Top

Świętajno to jedyna gmina w powiecie szczycieńskim, w której aktywnie działa młodzieżowa rada. Ma ona za sobą już pierwsze tegoroczne posiedzenie.

Młodzieżowa rada rozpoczęła rok
W skład młodzieżowej rady wchodzi 15 uczniów

W dniu 17 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Młodzieżowej Rady Gminy Świętajno. Dokonano wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady. Zostali nimi odpowiednio: Nataniel Piekarski i Mariusz Siekerski. Rada liczy 15 radnych ze szkół gimnazjalnych z terenu gminy Świętajno. Opiekunem MRG jest radna Rady Gminy Świętajno - Katarzyna Kowalska.

Decyzja o powołaniu młodzieżowej rady zapadła pod koniec 2007 r. Celem, który przyświecał jej utworzeniu, było przede wszystkim rozwijanie idei samorządności wśród najmłodszych mieszkańców gminy oraz kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, a także reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych. Jej kadencja trwa cztery lata.

(k)