W Gabinecie Wspomnień zebrane zostały skarby przeszłości związane ze „Społem" Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Olsztynie Oddział w Szczytnie.

Pomieszczenie byłej kasy przemieniono w specyficzne muzeum. Uroczyste otwarcie Gabinetu Wspomnień odbyło się we wrześniu 2019 r. z okazji obchodów 150 lecia powstania „Społem" na ziemiach polskich. Gabinet ciągle przechodzi metamorfozę, a 1 marca 2021 r. zostały ukazane skarby nad skarbami związane ze słynnym Muzykiem Krzysztofem Klenczonem. Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Krzysztofa Klenczona, a tak się składa, że młody Krzysztof pracował w „Społem" - był Inwentaryzatorem. Dawniej, gdy rozmawiano o zatrudnieniu mawiano: „Pracuję w Społem; będę pracował w Społem"; lub: „pracowałem w Społem" bowiem ówczesna Spółdzielnia była wielkim potentatem zatrudnienia. W naszej firmie zatrudnienie znalazło i znajduje wiele osób. Nigdy jednak nie przypuszczałam, że wspomniany Muzyk również w swoim życiorysie posiadał, nikomu nieznany epizod związany z pracą w „Społem". Tego odkrycia dokonałam po rozmowie z Jadwigą Pijanowską dyrektor MBP w Szczytnie. Pochwaliłam się, że w „Społem" pracowała mama Klenczona - była kierownikiczką ówczesnych delikatesów. Jagodę zainteresował ten fakt i poprosiła bym sprawdziła w jakich dokładnie latach to miało miejsce. Przeglądając rejestr byłych pracowników odkryłam, że Krzysztof Klenczon pracował w mojej firmie. Wiadomo, że taka informacja stała się natchnieniem do dalszych działań i utworzenia w Gabinecie Wspomnień wystawy: Klenczon w Społem inwentaryzatorem. Uroczyste, ale bardzo skromne otwarcie nastąpiło dokładnie w dniu 1 marca czyli w dniu, gdy Krzysztof Klenczon podjął pierwszą pracę. Od tego dnia kilka osób obejrzało dokumenty pisane ręką Muzyka oraz całą wystawową aranżację. Gabinet wspomnień w dniu 9 marca 2021 r. swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta Szczytna Pan Krzysztof Mańkowski w towarzystwie Naczelnik Wydziału Promocji Pani Katarzyny Furczak. Oczywiście w Gabinecie Wspomnień nie mogło zabraknąć Jadwigi Pijanowskiej Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczytnie – sprawczyni mojego odkrycia. Gościłam też redakcję „Kurka Mazurskiego". Dla wszystkich muzyka Klenczona w czarodziejski sposób została w „Białe żagle" wpleciona.

Grażyna Saj-Klocek

Muzyka Klenczona w żagle wpleciona