Reklama

Węgiel

W dniu 25 stycznia tego roku pożegnaliśmy na zawsze Mariannę Kask, kobietę oddaną służbie drugiemu człowiekowi, wieloletnią Przewodniczącą Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczącą Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, placówki, którą stworzyła i przez wiele lat prowadziła.

Na zawsze w naszej pamięciW swoim życiu zawodowym Pani Marianna przygotowała, nauczyła pracy i postępowania wobec potrzebujących wiele osób, była nauczycielem i drogowskazem dla wielu pracowników Stowarzyszenia. Dla swoich podopiecznych była bardzo opiekuńcza, ale też wymagająca i stanowcza. Czuła na sobie odpowiedzialność za ich dalszy los, wiedziała, że musi ich przygotować na to, że nie zawsze będzie dobrze i łatwo… i czyniła to perfekcyjnie. Bardzo dbała nie tylko o jakość prowadzonych zajęć, ale również o atmosferę i dobre relacje uczestników między sobą.

Praca Pani Marianny wielokrotnie została doceniona. W roku 2007 za swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a w roku 2008 Warsztat Terapii Zajęciowej pod Jej kierownictwem został laureatem nagrody Juranda za działalność na rzecz rozwoju i promocję powiatu szczycieńskiego. Taka była właśnie śp. Marianna. Żyła dla innych i chętnie niosła pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i tym wszystkim, którzy tego potrzebowali.

Jarosław Matłach, Starosta Szczycieński: - Pani Marianna była osobą o wielkim sercu. Bardzo zaangażowana w to co robi i czemu poświęca swój czas. Była zawsze blisko swoich podopiecznych, którym chciała zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy i terapii. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu i poświęceniu wiele osób z miasta i terenu powiatu odnalazło swoje miejsce w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Miejsce, w którym mogli aktywnie spędzać czas, doskonalić swoje umiejętności, realizować swoje pasje i czuć się potrzebnym. Pani Marianna na zawsze pozostanie w pamięci społeczności Powiatu Szczycieńskiego.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którym śp. Marianna Kask poświęciła ostatnie kilkanaście lat swojej pracy zawodowej oraz współpracownicy ze Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie

Łucja Kołpakowska, wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych: - W Zarządzie Stowarzyszenia prowadzonym przez Marysię działałam właściwie od samego początku jego powstania. Z ogromnym zaciekawieniem przyglądałam się Jej pracy, uczyłam patrzenia Jej oczami na problemy osób z niepełnosprawnością. Nie zawsze było łatwo, wielokrotnie Maria zmuszona była walczyć o dalszy los Warsztatu Terapii Zajęciowej. Swoją działalność zawodową prowadziła w czasach, kiedy osoby niepełnosprawne doświadczały ogromnego wykluczenia, a ich potrzeby były marginalizowane. Na szczęście przez lata uległo to zmianie, między innymi dzięki działalności tego rodzaju organizacji i ludziom takim jak Marysia. Praca była jej życiem. Podejmowane przez Nią decyzje nie zawsze spotykały się z akceptacją, potrafiła być jednak bezkompromisowa jeśli chodziło o dobro Jej podopiecznych, którym poświęciła większą część swojego życia.

Teresa Chełstowska, uczestniczka zajęć Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczytnie: - Panią Mariannę Kask znałam jeszcze z czasów Spółdzielni Inwalidów „Kalinka” w Szczytnie, gdzie nadzorowała pracę niepełnosprawnych pracowników, a ja byłam jedną z nich. W latach 90. odeszłam na rentę. W moim życiu zaczęła panować bezczynność, a siedzenie w domu wprawiało mnie w coraz gorszy nastrój. Wówczas w moim życiu ponownie pojawiła się Pani Maria, która zachęciła mnie do zmiany i udziału w nowej wówczas formie aktywności jakim był Warsztat Terapii Zajęciowej. Dzięki jej działaniom podejmowanym w WTZ zwiedziłam mnóstwo pięknych miejsc w naszym kraju, ale też za granicą, poznałam wiele ciekawych osób, a przede wszystkim uwierzyłam, że choroba nie musi być końcem szczęśliwego życia.

Elżbieta Drozdowicz, dyrektor Ponadlokalnego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie: Panią Marię miałam przyjemność poznać jako osobę pełniącą funkcję kierownika WTZ. Z podziwem przyglądałam się funkcjonowaniu placówki, w której panowała z jednej strony atmosfera dobrze funkcjonującej rodziny, a z drugiej był to przyjazny zakład pracy, w którym szanuje się godność człowieka niepełnosprawnego. Jako zwierzchnik pracy zawodowej wobec podwładnych wykazywała się tolerancją, uczynnością i konsekwencją w działaniu. W ramach zajęć terapii społecznej i zajęciowej prowadzonych w sposób innowacyjny – jako jedyna z pierwszych wprowadziła praktyki zawodowe w zakładach pracy, podejmując szereg działań na rzecz aktywizacji i usamodzielnienia uczestników.

Na słowa dużego uznania zasługuje corocznie organizowany z wielkim zaangażowaniem„ „Przegląd Twórczości Artystycznej i Literackiej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Szczycieńskiego”. Dzieło ludzi dobrej woli, a przede wszystkim Pani Marii Kask. Perfekcyjność i zakres przedsięwzięcia stawia go na tzw. „górnej półce” imprez kulturalnych powiatu. Osoby biorące w nim udział mogą pokazać swoje prace i talenty, być w sposób profesjonalny ocenione, zauważone i docenione.

Pani Maria jako przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Szczycieńskim czynnie angażowała się w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych. Na tym forum były omawiane, konsultowane, a następnie realizowane ważne przedsięwzięcia dla środowiska osób niepełnosprawnych naszego powiatu. Aktywnie uczestniczyła w badaniu jego potrzeb, podejmowała działania na rzecz osób w trudnej sytuacji zdrowotnej i rodzinnej, wykazując się dużą wiedzą i doświadczeniem.

Była osobą nietuzinkową. Dla wielu była przykładem człowieka o ogromnej dobroci i wielkim sercu dla ludzi, szczególnie niepełnosprawnych. Potrafiła rozmawiać z każdym i na każdy temat. Gdzie się pojawiała zawsze zostawiała po sobie dobre wrażenie. Dzięki jej długoletniej pracy, uporowi oraz zaangażowaniu udało się przełamać stereotypy postrzegania osób niepełnosprawnych jako niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania. Wielu z nich aktywnie zaczęło brać udział w życiu społecznym. Jej humanitarna postawa na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych i wyrównywania ich szans, może służyć przykładem dla młodszego pokolenia. Potrafiła z pasją opowiadać o Warsztacie Terapii Zajęciowej. Bez wątpienia wpisała się na stałe w historię powiatu.

Pani Maria pozostawiła w naszej pamięci ważne wydarzenia i przeżycia, tworząc ich niezapomniany obraz.

Wspomnienia zebrała:

Dorota Studniak