W najnowszym rankingu „Perspektyw” szczycieńskie licea i technika znalazły się poza ścisłą czołówką wojewódzką. Najwyższe, bo 9. miejsce w zestawieniu zajęło technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego, ale w porównaniu do roku ubiegłego to spadek o dwie pozycje. Skok o sześć miejsc zanotowało liceum w ZS nr 3, wchodząc do pierwszej dwudziestki regionu.

Nasze szkoły wśród średniaków
W ubiegłym roku maturzyści z ZS nr 3 spisali się bardzo dobrze na egzaminie dojrzałości, ale to za mało, by szkoła znalazła się wyżej w rankingu „Perspektyw”

ZS NR 2 NAJLEPSZE, ALE ZE SPADKIEM

Jak co roku, „Perspektywy” opublikowały ranking najlepszych techników i liceów w Polsce. To prestiżowe zestawienie wiodących pod względem poziomu kształcenia szkół w kraju. Nad ustaleniem kryteriów czuwa Kapituła, złożona z przewodniczących komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz komisji ds. Kształcenia Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przy ocenie liceów pod uwagę brane są: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (25%) oraz przedmiotów dodatkowych (45%). W przypadku techników o miejscu w rankingu decydują: sukcesy w olimpiadach (30%), wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych (20%), przedmiotów dodatkowych (30%) oraz egzamin zawodowy (30%).

Jak w zestawieniu wypadły szczycieńskie szkoły? W skali kraju bardzo słabo. Żadna z nich nie znalazła się nawet w pierwszej dwusetce. Podobnie jak przed rokiem, najlepszą lokatę zajęło technikum w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego. W województwie uplasowało się ono na 9. miejscu, a w kraju – na 358. Mimo to, w porównaniu do ubiegłego roku, zanotowało spadek o dwie pozycje. Dużo gorzej wypadło techniku w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica. W województwie zajęło dopiero 24. miejsce (w 2018 r. było na 15.) i poniżej 500. w kraju.

OGÓLNIAK POWOLI W GÓRĘ

Z roku na rok swoje notowania poprawia za to liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3. Przed dwoma laty w ogóle zabrakło go w zestawieniu, rok temu było na 25. miejscu w województwie, a w najnowszym rankingu zajęło 19. lokatę (568. w kraju). Dyrektor ZS nr 3 w Szczytnie Mariola Jaworska przyznaje, że liczyła na więcej. - Sądziłam, że może to być 15. - 16. miejsce w województwie – przyznaje. Nadzieję na wyższe notowania dawały bardzo dobre wyniki tegorocznych matur. W szczycieńskim ogólniaku zdawalność wyniosła 100%. W przypadku niektórych przedmiotów osiągnięcia uczniów na egzaminie dojrzałości były lepsze niż np. w lepiej notowanych liceach olsztyńskich. Zdaniem dyrektor, o pozycji szkoły w rankingu zdecydował brak sukcesów na olimpiadach. - Dawniej liczyły się już osiągnięcia na szczeblu województwa, a w tej chwili brane pod uwagę są tylko te na centralnym – tłumaczy Mariola Jaworska. Podkreśla jednak, że na ponad 200 liceów w województwie, miejsce w pierwszej dwudziestce nie jest wcale złe. - Tym bardziej, że szkoły z pierwszych miejsc rankingu mają inną specyfikę niż my. Bardzo często przyjmują wybraną młodzież z sukcesami na olimpiadach i nie dopuszczają wszystkich do matur. My kształcimy uczniów z całego powiatu, a do egzaminu dojrzałości dopuszczamy wszystkich – podkreśla.

(ew)