W Lipowcu z inicjatywy „Stowarzyszenia Pod Lipą”, przy współpracy z Gminą Szczytno oraz Szkołą Podstawową w Lipowcu, powstał innowacyjny dydaktyczny ogródek meteorologiczny – jedyny taki w powiecie.

Ogródek meteorologiczny w Lipowcu
Ogródek meteorologiczny w Lipowcu jest jedynym w powiecie

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej EFRROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie ma na celu zwrócenie uwagi na postępujące zmiany klimatyczne oraz wzbudzenie zainteresowania meteorologią i środowiskiem. Z ogródka korzystać mogą uczniowie placówek oświatowych znajdujących się na terenie gminy Szczytno oraz wszyscy zainteresowani po wcześniejszym uzgodnieniu. Dodatkowo, każdy odwiedzający stronę internetową Urzędu Gminy Szczytno, klikając na zakładkę „Dydaktyczny ogródek meteorologiczny”, przekierowany jest na stronę obrazującą aktualną sytuację pogodową (temperatura właściwa, temperatura odczuwalna, ciśnienie, prędkość i kierunek wiatru, itp.). Dane są systematycznie aktualizowane.

(u)