Orlen Reklama Top

Na prowadzącej do jednej z posesji w Rusku Wielkim drodze gminnej pojawiło się nowe oświetlenie. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków własnych pasymskiego samorządu.

Oświetlona droga
Na gminnej drodze w Rusku jest już jaśniej

W minionym tygodniu zakończyła się budowa oświetlenia na odcinku drogi gminnej prowadzącym do jednej z posesji w Rusku Wielkim. Inwestycja została w całości zrealizowana ze środków samorządu, a jej koszt wyniósł 15,7 tys. złotych. W tym roku droga, na której pojawiły się latarnie, została gruntownie wyremontowana dzięki środkom pozyskanym w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie.

(kee)