Zgodnie z kilkuletnią tradycją słuchacze

i kadra Wyższej Szkoły Policji, w dzień

Św. Mikołaja odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz świetlicę terapeutyczną. Rozdali 185 paczek.

Paczki od policjantów

W ubiegłą środę uczniów SOSW odwiedzili policjanci z WSPol z przygotowanymi przez siebie paczkami.

- Słuchacze sami organizują zbiórkę owoców i słodyczy. Oprócz tego w każdej paczce jest upominek – mówi aspirant Andrzej Gidziński, organizator akcji. Dzieci przygotowały dla Mikołajów w mundurach także niespodziankę. Było to przedstawienie kukiełkowe pt. „Przygody rycerza Chwalipięty”. Zaśpiewały też kolędy.

Po południu policjanci w czapkach obdarowali prezentami dzieci ze świetlicy terapeutycznej z ulicy Pasymskiej.

(iz)