Dwa i pół roku, które minęło od ostatnich wyborów samorządowych to czas wytężonej pracy w celu zapewnienia dalszego rozwoju gminy i podniesienia standardu życia mieszkańców. To czas przygotowania dokumentacji technicznych, składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji. To także dalsza troska o stabilny stan finansów naszej gminy. Warto przypomnieć, że 6 lat temu zadłużenie gminy wynosiło ok. 50%. Naszymi działaniami popartymi dobrą współpracą z Radą Miejską spowodowaliśmy obniżenie tego zadłużenia do niespełna 20% na koniec 2020 roku. Pamiętajmy, że odbyło się to przy normalnej pracy jednostek organizacyjnych i jednocześnie uzyskaniu wysokich wskaźników wydatków inwestycyjnych.

Pasym - gmina, w której warto mieszkać, zainwestować, wypocząć - promocjaW obecnej kadencji realizujemy plan, który zakłada rozwój naszej gminy wyrażony hasłem: „Zamieszkaj, Zainwestuj, Wypocznij”. Rozumiemy przez to działania inwestycyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i oświetlania, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i szeroko rozumianej rewitalizacji. Do priorytetów naszego samorządu należy także dbałość o dobrą edukację oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy i stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Ważnym elementem jest także zapewnienie szerokiej oferty kulturalnej.

Najważniejsze inwestycje w latach 2019-2021:

• Budowa ul. Leśnej, Pieniężnego i ul. Prostej. Wartość zadania to ok. 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 500 000,00 zł.

• Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczność publicznej (Szkoła Podstawowa w Pasymiu, Szkoła Podstawowa w Tylkowie, SUW w Gromie, SUW w Pasymiu, SUW w Tylkowie (ok. 570 000 zł, w tym dofinansowanie - ok. 400 000,00 zł).

• Budowa i modernizacja SUW w miejscowości Grom (ok. 1 400 000 zł, w tym dofinansowanie - ok. 780 000,00 zł).

• Budowa i modernizacja SUW w miejscowości Tylkowo (ok. 1 200 000 zł ze środków RFIL).

• Modernizacja remizy OSP w Pasymiu (ok. 220 000 zł).

• Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Pasymiu (ok. 66 000 zł).

• Modernizacja dachu na budynku OSP w Jurgach (ok. 15 500,00 zł).

• Zakup i montaż bramy garażowej dla jednostki OSP w Gromie (ok. 14 000,00 zł).

• Remont dachu na budynku socjalnym w miejscowości Grzegrzółki (73 500,00 zł).

• Przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną w Pasymiu (23 500,00 zł).

• Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo I etap (ok. 750 000 zł).

Ważnym elementem podnoszącym komfort życia mieszkańców w poszczególnych miejscowościach jest realizacja zadań z funduszu sołeckiego. We wszystkich miejscowościach powstają nowe punkty oświetlenia solarnego oraz widoczne są inwestycje poprawiające komfort życia. Dzięki tym środkom oraz zaangażowaniu sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców poszczególne miejscowości stają się coraz piękniejsze.

Inwestycje planowane i w trakcie realizacji:

• Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasymiu (ok. 12 000 000 zł, w tym dofinansowanie ponad 6 000 000,00 zł). Tę najważniejszą dla naszej gminy inwestycję zrealizuje Spółka ZGKiM. Prace nad przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem środków trwały od kilku lat. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie tego zadania.

• Budowa kanalizacji w miejscowości Tylkowo,

• Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w budynku po byłej szkole w Pasymiu,

• Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie,

• Rozbudowa infrastruktury drogowej,

• Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego,

• Budowa skateparku w Pasymiu.

Święto samorządu to doskonała okazja, żeby podziękować wszystkim, którzy swoimi działaniami w mniejszym lub w większym stopniu przyczyniają się do rozwoju naszej gminy.