Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego radni nadali Szkole Podstawowej w Łatanej Wielkiej imię Marii Konopnickiej.

Pisarka w wyborach na patrona szkoły miała za rywali Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mikołaja Kopernika i Ignacego Krasickiego. Uroczyste nadanie imienia szkole połączone z wręczeniem sztandaru odbędzie się na początku nowego roku szkolnego.

(o)

2006.03.29