Choć IX plener w Czarnym Piecu odbył się w lipcu, teraz powstałe w jego trakcie prace można obejrzeć na wystawie w szczycieńskim domu kultury.

Piękno Mazur w obrazach
Wernisaże odbywające się w MDK ściągają wielu entuzjastów sztuki

W Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż poplenerowego artystycznego przedsięwzięcia „Czarny Piec 2016”. Przypomnijmy, że w tej maleńkiej miejscowości leżącej w gminie Jedwabno od 2008 roku spotykają się artyści z kraju i zagranicy, by utrwalać na płótnach piękno ziemi mazurskiej. Pomysłodawcą i głównym organizatorem przedsięwzięcia od samego początku jest wielki miłośnik regionu, Czesław Nowakowski. W tym roku do Czarnego Pieca zjechało czternaścioro artystów z Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi. Przez dziesięć dni tworzyli prace inspirowane mazurskim krajobrazem. Wszystkie te prace prezentowane były na wernisażu.

Za rok na jubileuszowy X plener Czesław Nowakowski chce zaprosić co najmniej pół setki artystów malarzy, a ich prace mają być wystawione podczas Dni i Nocy Szczytna.

Marek J.Plitt