Jeszcze tylko niespełna miesiąc potrwa I etap Plebiscytu „Kurka Mazurskiego” i starostwa na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tysiące, III – 1 tysiąc złotych.

Pierwszy etap na półmetku
Jednym z trojga nowych sołtysów w gminie Rozogi jest Danuta Kaczmarczyk z Borków Rozowskich

Nadal można oddawać głosy w I etapie Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. W grze są obecnie wszyscy sołtysi z poszczególnych sołectw. Spośród nich czytelnicy „Kurka” wybiorą finałową piętnastkę. Czas na to mają jeszcze do piątku 13 kwietnia. Po tym terminie rozpoczniemy II, decydujący etap naszej zabawy. Wtedy czytelnicy wyłonią tegorocznego Supersołtysa. Głosy można oddawać tylko na kuponach wyciętych z „Kurka”. Przypominamy, że sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma od starosty nagrodę w wysokości 3 tys. zł, II miejsce jest premiowane kwotą 2 tys. zł, a III – 1 tys. złotych. Zachęcamy do głosowania!

W tym tygodniu prezentujemy sołtysów z gminy Rozogi. Składa się ona z 16 sołectw. W ciągu ostatniego roku na liście sołtysów zaszły znaczące zmiany. Aż troje z nich zrezygnowało z pełnienia tej funkcji. Grzegorza Jędrzejczyka z Borków Rozowskich zastąpiła Danuta Kaczmarczyk, Marzannę Zyśk z Dąbrów II – Iwona Bałdyga, a Barbarę Kłos z Faryn – Grzegorz Kaczmarczyk.

(ew)