Gawrzyjałki mogą się od niedawna pochwalić nową nawierzchnią przebiegającej przez ich miejscowość drogi. Następną inwestycją będzie zdjęcie szkodliwego eternitu z dachu budynku świetlicy i OSP.

Piknik w Gawrzyjałkach

Budynek w Gawrzyjałkach, stanowiący jednocześnie wiejską świetlicę i siedzibę OSP przejdzie generalny remont. Pierwszym etapem będzie wymiana pokrycia dachowego i usunięcie szkodliwego azbestu. Całość zadania pochłonie 55 tys. zł, z czego gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Inwestycja planowana jest jeszcze w tym roku. - W kolejnych latach będziemy zabiegać o ośrodki na remont wnętrza świetlicy– zapowiada radny Henryk Sielski. Kilka dni temu przebiegający przez Gawrzyjałki dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej zyskał nową nawierzchnię. To zadanie wspólnie finansowały samorządy powiatowy i gminny. Ważne wydarzenie w życiu wsi postanowili uczcić mieszkańcy. Z inicjatywy radnego Sielskiego odbył mecz piłkarski, w którym „starzy” grali z „młodymi”. Zwyciężyli ci pierwsi, ale młodzi zapowiadają za rok srogi rewanż. Po meczu radny, który wystąpił w roli arbitra, zaprosił wszystkich piłkarzy i kibiców na grilla i zimne napoje.

IZ