Orlen Reklama Top

Już za niespełna miesiąc w Wielbarku zostanie zakończona budowa nowej stacji uzdatniania wody.

Podłączona stacja

Dwa tygodnie temu mieszkańcy Wielbarka zostali pozbawieni wody na 10 godzin. W odróżnieniu od poprzednich tego typu sytuacji nikt tym razem nie protestował. Była to bowiem zaplanowana i zapowiedziana wcześniej akcja związana z budową nowej stacji uzdatniania wody. Kierownik ZGKiM w Wielbarku, Jacek Bojarowski tak wyjaśnia przyczynę braku wody 12 sierpnia. - Tego dnia dokonaliśmy podłączenia dwóch nowych pomp głębinowych do nowej stacji uzdatniania wody oraz włączenia tejże stacji do istniejącej sieci wodociągowej.

Poprzednia stacja wymagała kapitalnego remontu. Dostarczana przez nią woda zawierała zbyt duże ilości manganu i żelaza. Zdecydowano, że zamiast modernizacji starej, bardziej opłacalna będzie budowa nowej stacji. Koszt inwestycji wyniesie około 1,6 mln zł.

- Odbiorcy nie muszą obawiać się podwyższenia rachunków za wodę w związku z budową nowej stacji – zapewnia kierownik ZGKiM. Prace mają zakończyć się 15 września br. Woda z nowej stacji będzie dostarczana do odbiorców w Wielbarku, Stachach oraz Kucborku. Stara wieża ciśnień, która przez 30 lat dostarczała wodę, zostanie rozebrana.

MR