Miasto wstrzymuje inwestycję polegającą na położeniu kanalizacji deszczowej w ul. Łomżyńskiej. Zamiast tego wprowadza do budżetu 2-letnie zadanie dotyczące budowy drogi na odcinku od Banku Spółdzielczego do ostatniego wjazdu na osiedle mieszkaniowe, gdzie obecnie jest nieutwardzona nawierzchnia. Nowego asfaltu doczeka się także część biegnąca od obwodnicy do ul. Grudziądzkiej.

Połączą inwestycje na Łomżyńskiej

Władze Szczytna wstrzymują zapisaną w tegorocznym budżecie budowę kanalizacji deszczowej w ul. Łomżyńskiej przy jednym z bloków komunalnych. Zadanie to miało kosztować 330 tys. złotych. W tegorocznych planach samorząd miał również wykonanie dokumentacji na nieutwardzony odcinek biegnący za Bankiem Spółdzielczym, gdzie niedawno powstało duże osiedle mieszkaniowe.

- Po wstępnej analizie wyszło nam, że obie inwestycje trzeba wykonać razem. Przemawiają za tym względy techniczne i finansowe – tłumaczy wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk. Stąd, zamiast położenia samej deszczówki, do planu dochodów i wydatków wprowadzone zostanie zadanie dotyczące budowy drogi w ul. Łomżyńskiej, które zostanie rozłożone na dwa lata. W tym roku opracowana będzie dokumentacja w ramach środków zaplanowanych wcześniej na deszczówkę. Przetarg na wykonanie robót ma być ogłoszony w przyszłym roku. Prace obejmą nieutwardzony odcinek od siedziby Banku Spółdzielczego do ostatniego wjazdu na osiedle przy ul. Łomżyńskiej. Remontu doczeka się utwardzony co prawda, ale znajdujący się obecnie w złym stanie fragment pomiędzy obwodnicą a ul. Grudziądzką. - W zakresie inwestycji znajdzie się również wylanie tam nowego asfaltu – zapowiada wiceburmistrz.

(kee)