Kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowano w ostatnich latach w poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców powiatu szczycieńskiego. Inwestycje objęły przede wszystkim Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie, którego nowa część od ubiegłego roku stała się jednym z dwóch Szpitali Tymczasowych w województwie. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem związanym ze zdrowiem jest budowa ścieżki rowerowej pn. „Rowerem po kolei” ze Szczytna do Biskupca. Aktualnie prace prowadzone są na terenie gminy Dźwierzuty.

Priorytetem zdrowie mieszkańców 

Poprawiamy jakość życia i zdrowia mieszkańcówDecyzją wojewody nowe skrzydło Powiatowego Szpitala w Szczytnie pod koniec ubiegłego roku stało się jedną z ważniejszych placówek w kraju do walki z koronawirusem. W skrzydle przekształconym na szpital dla pacjentów z Covid-19 znalazło się 70 łóżek. Każde z nich jest wyposażone w respirator.

Natomiast na początku roku zakończyły się prace związane z budową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. SOR został wyposażony w bezawaryjne urządzenia medyczne, co w przyszłości przełoży się na wysoką jakość świadczonych usług. Jednak ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem, nowy SOR został tymczasowo przystosowany do leczenia pacjentów z Covid-19. Dzięki temu przybyło 30 dodatkowych miejsc i dziś jest ich w sumie 100.

Pozostała część szpitala działała normalnie. Znajduje się w niej pięć oddziałów: ginekologia i położnictwo, oddział wewnętrzny, chirurgia, oddział dziecięcy oraz intensywna terapia. - Jak mówi sentencja łacińska „Dobre zdrowie jest lepsze niż największe bogactwo” i tego w swojej pracy się trzymamy – mówi Jarosław Matłach, Starosta Szczycieński.

 

 

 

Rowerem po kolei

Od ubiegłego roku trwają także intensywne prace przy drugim etapie budowy ścieżki rowerowej na nieczynnej linii kolejowej prowadzącej ze Szczytna do Biskupca pn. „Rowerem po kolei”. Aktualnie prace toczą się na terenie gminy Dźwierzuty. Budowany odcinek będzie miał długość prawie 23 km. Co ważne, wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi rowerzystów. Pierwsze w miejscowości Dźwierzuty, drugie w Popowej Woli. - Trasa wiedzie przez wyjątkowo urokliwe tereny, będzie się można o tym przekonać już w drugiej połowie sierpnia, bo wtedy zostanie oddana do użytku mieszkańcom i turystom – mówi starosta. - Do tego czasu zapraszamy rowerzystów do korzystania z już istniejącego odcinka trasy – dodaje.

Wjazd na ścieżkę znajduje się w Szczytnie, przy ul. Ostrołęckiej. Trasa prowadzi przez lasy i łąki, aż do dawnego dworca kolejowego w miejscowości Ochódno. Długość to łącznie 8 km. Również w Ochódnie znajduje się wiata przystankowa, gdzie można odpocząć.

Lepsza infrastruktura drogowa

Władze powiatu nie ustają również w dążeniu do poprawy infrastruktury drogowej. W trwającej kadencji pozyskano dofinansowania na 14 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości blisko 60 km i wartości 19,5 mln zł. Pozyskane na ten cel środki zewnętrzne to blisko 10,5 mln zł, dodatkowo gminy dołożyły do inwestycji po 50% do wkładu własnego. Ponadto w ostatnich latach blisko 1,7 mln zł przeznaczono na bieżące remonty dróg i chodników.

Szkoły przyszłości

Wybór szkoły, to ważna życiowa decyzja, należy więc podjąć ją mądrze. Powiat sprawuje pieczę nad placówkami, które mają nie tylko wyjątkową kadrę pedagogiczną, ale również bardzo długie tradycje.

Szczycieński Zespół Szkół nr 3 to szkoła, która przez 75 lat istnienia wykształciła 9535 absolwentów.

- Nasza szkoła to idealne miejsce dla tych, którzy marzą o prestiżowych uczelniach – mówi p. o. dyrektora placówki Monika Chorążewicz. Natomiast Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego od wielu lat kształci młodzież w branży gastronomiczno – turystyczno - hotelarskiej. W prognozowanym zapotrzebowaniu na zawody szkolnictwa branżowego są te, w których kształci szkoła: technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz i cukiernik. Proponowane kierunki umożliwiają rozwijanie swoich pasji i gwarantują pracę w zawodzie. Jednak najbardziej obleganą wśród szczycieńskich placówek jest Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie. Uczęszcza do niego blisko 800 uczniów. Podstawą kształtowania kierunków nauczania jest analiza potrzeb rynkowych. W oparciu o te potrzeby w ubiegłym roku uruchomiono nowe technikum o specjalności logistyka. Pozostałe technika znajdujące się w szkole kształcą: mechaników, informatyków i techników rachunkowości. Natomiast w 3-letnich szkołach branżowych można się kształcić w zawodach: mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej, mechanik maszyn skrawających. Szkoła posiada także klasę wielozawodową.