Przedłużająca się susza stwarza poważne zagrożenie pożarowe w lasach. W czwartek 18 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Spychowo, w leśnictwie Powałczyn, zapaliła się ściółka.

Pożar w lesie
Susza coraz bardziej zagraża lasom

W chwili przyjazdu straży, ogniem objęte były blisko 2 ha powierzchni. Na miejscu obecni byli także pracownicy Zakładu Usług Leśnych oraz leśnictwa. Strażacy przy użyciu wody z sieci hydrantowej oraz tłumic i łopat ugasili pożar. Straty ustala teraz nadleśnictwo.