Reklama

Węgiel

5 lipca minęła 20. rocznica śmierci ks. Władysława Łaniewskiego

Pozostaje w naszej pamięci

Ks. Władysław Łaniewski był wychowawcą trzech pokoleń ludzi przybyłych do Szczytna na tzw. Ziemie Odzyskane. Przybyliśmy na te ziemie w 1945 r. z różnych stron kraju, najliczniej z Kresów Wschodnich. Tu znaleźliśmy swój dom i tu zapuściliśmy korzenie, a ksiądz Władysław Łaniewski był wśród nas. W trudnych dla nas chwilach był wsparciem i ostoją. Uczył nas, nasze dzieci i nasze wnuki.

Całe swoje życie poświęcił pracy i wychowaniu młodzieży. Wyrozumiały wychowawca, oddany ludziom, cieszący się uznaniem i zaufaniem.

Człowiek wielkiego formatu – autorytet. Trudno napisać coś nowego o ks. Władysławie Łaniewskim, bo wszystko już było napisane. Załączone zdjęcia pozwolą przypomnieć czasy minione tym wychowankom, którzy wyjechali ze Szczytna, piastują dziś zaszczytne stanowiska, ale myślami i sercem często wracają do rodzinnego gniazda.

Te słowa pamięci i wdzięczności niech będą podzięką za wszystko czym nas obdarzył dzieląc się sobą.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.

Krystyna Piątkowska-Miszczuk