Barwna procesja rezurekcyjna z udziałem pocztów sztandarowych jednostek OSP oraz liczną rzeszą wiernych, w tym kobiet w strojach kurpiowskich, przeszła w Niedzielę Zmartwychwstania wokół kościoła Marii Magdaleny w Rozogach.

Po niej wszyscy udali się do świątyni, by uczestniczyć w mszy św. koncelebrowanej przez ks. proboszcza Józefa Midurę i ks. Józefa Dziwika.

Procesja rezurekcyjna w Rozogach
Mszę świętą koncelebrowali księża (od lewej) Józef Midura i Józef Dziwik
W procesji nie mogło zabraknąć strażaków ochotników i kobiet ubranych w kurpiowskie stroje