W Szkole Podstawowej w Jerutach od września ubiegłego roku działa sekcja wolontariatu „Promyk”. Dzięki tej bezinteresownej formie pomocy dzieci uczą się wrażliwości na drugiego człowieka oraz niosą wsparcie potrzebującym.

Wolontariusze z Jerut podczas programu „Dzieci czytają dzieciom”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerutach dobrowolnie i bezinteresownie niosą pomoc i słowa otuchy potrzebującym. W swojej działalności kierują się mottem zaczerpniętym z Jana Pawła II: „ Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”.

Niedawno w ramach Szkolnej Sekcji Wolontariatu „Promyk” odbył się program „Dzieci czytają dzieciom”, gdzie maluchy te małe i większe oraz rodzice wysłuchali fragmentów książek w wykonaniu uczniów klasy szóstej. Wolontariusze wcielili się w aktorów „teatru przy stoliku”, zachęcając słuchaczy do dalszego zapoznania się z treścią książek dostępnych w szkolnej bibliotece.

W ramach wolontariatu uczniowie wraz z nauczycielami w ciągu tego roku szkolnego wykonali wiele działań, m.in. zorganizowali kramik rzeczy zbędnych i niezbędnych za grosze oraz włączyli się w akcję „Góra grosza”. Zebrane w jej ramach środki przeznaczali na szczytny cel. Oprócz tego porządkowali groby na opuszczonym cmentarzu, nieśli pomoc i miłe słowo osobom starszym, chorym.

Wiele dobrego o pracy uczniów w ramach wolontariatu mówi jedna z koordynatorek programu Ewa Gołaszewska. - Uczniowie bardzo chętnie poświęcają swój wolny czas na rzecz innych. Z dużym zaangażowaniem podchodzą do różnych projektów, a w wielu przypadkach są inicjatorami działań charytatywnych – podkreśla nauczycielka. Dodaje, że dzieci są bezinteresowne i widać, że praca ta jest dla nich przyjemnością.

AK