"Wszystko jest jeszcze przed Tobą" - to tytuł nowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Ma on na celu aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych i ułatwienie im poruszania się na rynku pracy.

Przeciw wykluczeniu

JAK AKTYWNIE SZUKAĆ PRACY?

Osoby bezskutecznie poszukujące pracy mają szansę na zmianę swojej sytuacji. Pomóc w tym ma im nowy projekt rozpoczęty właśnie przez Stowarzyszenie Pro Publico Bono. Jego realizacja potrwa do lutego 2008 roku. Jest on adresowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przede wszystkim bezrobotnych, którzy pozostają bez stałego zajęcia dłużej niż dwa lata. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przewidziano także zajęcia z myślą o tych, którzy chcą się przekwalifikować i spróbować sił w nowym zawodzie. W ramach projektu organizowane będą również grupy wsparcia dla bezrobotnych oraz spotkania z psychologiem. Każdy z uczestników przejdzie też specjalne testy, pozwalające na rozpoznanie jego predyspozycji i możliwości. Ułatwi to później poszukiwanie odpowiedniego zawodu. W ramach projektu odbędą się też praktyczne zajęcia z komputerem umożliwiające np. wyszukiwanie w internecie potrzebnych informacji prawnych. Osoby biorące udział w programie, występując przed kamerą, poznają także zasady autoprezentacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia, każda z nich dostanie specjalną "wizytówkę" multimedialną - płytę CD z listem motywacyjnym, CV i audiowizualną prezentacją.

PROJEKT Z NADZIEJAMI

Spore nadzieje z realizacją nowego programu wiąże Justyna Wesołowska, studentka pierwszego roku pedagogiki ze Szczytna. Rok temu brała udział w szkoleniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pro Publico Bono pod nazwą "Plan rozwoju zawodowego".

- Bardzo mi zależało na tym, by po szkole średniej dostać jakiś staż. W urzędzie pracy usłyszałam jednak, że po ogólniaku nie mam na to szans. Wtedy zapisałam się na to szkolenie - opowiada Justyna.

W trakcie kilkudniowych zajęć nauczyła się pisać CV i list motywacyjny oraz zapoznała się z aktywnymi formami poszukiwania pracy. Po zakończeniu szkolenia dostała staż w sklepie wędkarsko-zoologicznym.

- Dzięki temu mogłam rozpocząć zaoczne studia - mówi Justyna Wesołowska.

Ponieważ za naukę słono płaci, szuka pracy. Liczy na to, że pomoże jej w tym udział w nowym projekcie stowarzyszenia.

- Ubiegłoroczne zajęcia były bardzo ciekawie prowadzone i dostarczyły mi przydatnej wiedzy. Mam nadzieję, że tak będzie i tym razem - mówi studentka.

Według niej atutem projektu jest możliwość otrzymania po jego zakończeniu "wizytówki" multimedialnej.

- To niezwykle przydatne, kiedy poszukuje się pracy przez internet. Większość pracodawców tego wymaga, a nie każdy bezrobotny ma możliwość samodzielnego przygotowania takiej profesjonalnej prezentacji - mówi Justyna Wesołowska.

SZCZYTNO I NIE TYLKO

W szkoleniach będzie mogło wziąć udział ok. 250 osób nie tylko z terenu Szczytna, ale i okolic, bo prowadzący zajęcia wyjadą także do pobliskich gmin.

- Nowością w tym projekcie jest to, że jego uczestnicy przejdą specjalistyczne testy psychologiczne. W oparciu o ich wyniki będą potem pracować z doradcą zawodowym - mówi wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pro Publico Bono Arkadiusz Niewiński.

Przy realizacji przedsięwzięcia stowarzyszenie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy. Projekt został przygotowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na jego realizację Pro Publico Bono pozyskało ponad 1 mln zł ze środków unijnych. Do prowadzenia zajęć z bezrobotnymi zatrudniono 12 osób.

(łuk)

2006.04.19