Osiemdziesiąt osiem lat temu w Fatimie, dzieciom Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi ukazała się Matka Boża, prosząc o modlitwę różańcową. Jej objawienia i cuda stały się zdumiewającymi wydarzeniami nadprzyrodzonymi i do dzisiaj zadziwiają ludzi na całym świecie.

Radość modlitwy

W Rozogach 13 maja w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy kościele św. Marii Magdaleny rozpoczął się cykl nabożeństw poświęconych Pani Fatimskiej. Inauguracyjną mszę świętą odprawiał kapłan z parafii łomżyńskiej ksiądz Stefan Ceberek, pochodzący z Wykrotu (gmina Myszyniec). Jego wspólna modlitwa z wiernymi, śpiew własnych utworów przy akompaniamencie gitary i nauka głoszona w czasie liturgii, były prawdziwą ucztą dla duszy. Jeszcze nigdy rozoska parafia nie rozbrzmiewała takim donośnym śpiewem jak w czasie tego inauguracyjnego spotkania fatimskiego.

Po mszy świętej rzesze wiernych na czele z dziećmi komunijnymi w białych albach, duszpasterzami z powiatu szczycieńskiego i gminy Myszyniec, wyruszyły z procesją wokół kościoła, odmawiając różaniec. Nawet późny wieczór i przejmujący chłód nie przeraziły rozśpiewanego i rozmodlonego tłumu ludzi. Pierwsze fatimskie nabożeństwo zakończyło się około godziny 23.00.

Każdego roku od 13 maja do 13 października Sanktuarium Fatimskie w Rozogach odwiedzają rzesze pielgrzymów z różnych diecezji naszego kraju. Wielu z nich dziękuje za przywrócone im zdrowie i otrzymane błogosławieństwo Boże.

Katarzyna Błońska

2005.05.25