Publikujemy kolejny odcinek raportu o stanie bezpieczeństwa opracowany na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców Szczytna kilka miesięcy temu. Jego autorami są pracownicy naukowi WSPol. Zebrane wnioski posłużą do stworzenia programu zmierzającego do poprawy stanu bezpieczeństwa.

OCENA PRACY POLICJI CZĘSTOTLIWOŚĆ WIDYWANIA PATROLI POLICYJNYCH

W naszym społeczeństwie ciągle jeszcze dominuje przekonanie, że stan bezpieczeństwa w głównej mierze zależy od liczby policjantów na ulicach naszych miast i osiedli. Trudno jednoznacznie ocenić, czy ten pogląd jest rzeczywiście słuszny. Jednak bezspornym wydaje się fakt, że częstotliwość widywania przez obywateli patroli policyjnych jest czynnikiem mającym dominujący wpływ na społeczny wizerunek i ocenę policji.

Jak często widuje Pan/Pani patrole policji na swoim osiedlu?

codziennie - 15,7%

co najmniej raz w tygodniu - 30,7%

co najmniej raz w miesiącu - 19,2%

rzadziej niż raz w miesiącu - 20,9%

nigdy - 12,8%

brak odpowiedzi - 0,7%

Analizując rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie, można stwierdzić, że wyniki mogą być prawie w pełni satysfakcjonujące. Blisko jedna trzecia badanych stwierdza, że patrole policyjne w rejonie miejsca swojego zamieszkania widuje przynajmniej raz w tygodniu. Niezadowolonych z istniejącego stanu rzeczy, tzn. tych mieszkańców, którzy stwierdzają, że patroli policyjnych nie widują nigdy, było tylko nieco więcej niż 10%.

ZNAJOMOŚĆ DZIELNICOWEGO

W ostatnich latach jednym z istotnych zadań w działalności policji jest zwiększenie znaczenia i roli dzielnicowego. Miał on stać się tzw. policjantem pierwszego kontaktu, który doskonale zna swój rejon służbowy oraz jego mieszkańców. Aby jednak dzielnicowy mógł właściwie realizować powierzone mu zadania, konieczne jest to, aby był on znany przez przynajmniej większość mieszkańców swojej dzielnicy. Tymczasem, mimo upływu już kilku lat od wprowadzenia reformy, znajomość dzielnicowego przez mieszkańców ciągle jeszcze nie jest zadawalająca.

Jak pod tym względem przedstawia się sytuacja wśród mieszkańców Szczytna, pozwala stwierdzić analiza wypowiedzi respondentów na kolejne pytanie zamieszczone w kwestionariuszu.

Czy zna Pan/Pani swojego dzielnicowego?

znam go osobiście, rozmawiałem z nim - 8,4%

wiem kto to jest, znam go z widzenia, ale nie rozmawiałem z nim - 12,3%

nie znam go, ani nie wiem kto nim jest - 78,6%

brak odpowiedzi - 0,7%

Uzyskane wyniki nie mogą satysfakcjonować, zdecydowana większość badanych nie zna swojego dzielnicowego ani nie wie, kto nim jest. Bardzo mało respondentów dzielnicowego zna osobiście.

(kaem)

2005.07.13