- Najlepszym sposobem na zatrzymanie przenoszenia wszelkich infekcji, w tym wirusowych, jest ograniczenie kontaktów. Dlatego wszyscy pacjenci zamierzający skorzystać z usług przychodni lekarskiej powinni rejestrować się telefonicznie – mówi lekarz POZ, specjalista pediatra Danuta Osmolińska-Topolska.

Rejestrujcie się tylko przez telefon
Doktor Danuta Osmolińska-Topolska: - Chodzi o to, żeby maksymalnie ograniczyć ruch pacjentów w poradniach, a przede wszystkim przeciąć transmisję możliwego przenoszenia zarówno grypy, jak i potencjalnych infekcji koronawirusowych

W związku z epidemią nowego koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny przygotował wytyczne dla placówek POZ i NŚOZ, dotyczące postępowania z pacjentami. Zgodnie z nimi, podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada.

W wytycznych podkreślono, że należy szeroko informować pacjentów o konieczności kontaktu telefonicznego w celu ustalenia możliwości wizyty w przychodni.

Każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw należy udzielić teleporady. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent powinien zostać umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia e-recepty i zwolnienia lekarskiego.

- Chodzi o to, żeby maksymalnie ograniczyć ruch pacjentów w poradniach, a przede wszystkim przeciąć transmisję możliwego przenoszenia zarówno grypy, jak i potencjalnych infekcji koronawirusowych – mówi lekarz POZ, specjalista pediatra Danuta Osmolińska-Topolska z przychodni Omega-Med w Szczytnie. - Apelujemy też, żeby pacjenci ze schorzeniami przewlekłymi w stabilnej postaci, jeśli nie ma pilnej potrzeby, nie zgłaszali się teraz do lekarza.

Doktor podkreśla, że najlepszym sposobem na zatrzymanie przenoszenia wszelkich infekcji, w tym wirusowych, jest ograniczenie kontaktów. - To jest najskuteczniejsza droga do tego, żeby infekcja się nie szerzyła, nie przenosiła z człowieka na człowieka.

(o)