Uczniowie trzech najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Olszynach przez kilka miesięcy uczestniczyli w projekcie edukacyjnym, dzięki któremu poznali historię swojej miejscowości i okolic. Efektem ich pracy są m.in. albumy z rysunkami oraz wystawa fotograficzna.

Regionalizm na topie

W Zespole Szkół w Olszynach przez trzy ostatnie miesiące realizowano projekt pod nazwą „Regionalizm w nauczaniu początkowym”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I-III. Głównym celem programu było zbudowanie więzi między dziećmi a ich najbliższym otoczeniem. W ramach przedsięwzięcia, najmłodsi odbyli wycieczki do skansenu w Olsztynku, przeprowadzali wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi oraz stworzyli album, w którym znalazły się prace plastyczne na temat Olszyn. Uczniowie przygotowali również wystawę fotograficzną „Nasza wieś”. Zaprezentowano na niej zdjęcia starych domów stojących w ich rodzinnej miejscowości. Uczestnicy projektu odwiedzili także muzeum rolnicze w Olszynach prowadzone przez pasjonata historii sołtysa Zygmunta Rząpa. Był on zresztą obecny na podsumowaniu projektu we wtorek 19 czerwca. Wypożyczył też szkole kilka eksponatów ze swoich zbiorów. Podczas uroczystości uczniowie nie tylko zaprezentowali efekty trzymiesięcznej pracy, ale również przygotowali krótki program artystyczny. Jednym z jego punktów było przybliżenie gościom gwary mazurskiej, a służył temu minisłownik opracowany przez dzieci pod okiem pedagogów. Uczniowie przedstawili zebranym także historię Olszyn, w tym również istniejącej tu szkoły. W trakcie podsumowania wystąpił też zespół Okaryna ze Szczytna, który wykonał regionalne piosenki. Na zakończonym właśnie projekcie poznawanie dziejów małej ojczyzny się nie skończy. Szkoła utrzymuje bowiem kontakt z byłą mieszkanką wsi, która opuściła ją po wojnie, a teraz często tu wraca i interesuje się przeszłością miejscowości

i okolic.

- Chciałyśmy przybliżyć dzieciom nasz region i jego tradycję, bo zauważyłyśmy, że często wiedzą więcej na temat innych terenów kraju niż tego, w którym mieszkają - mówią koordynatorki projektu, nauczycielki Hanna Bruderek, Danuta Ropiak i Małgorzata Latała.

ew/Fot. E. Kułakowska