Reklama

Węgiel

Spółdzielnia "Rolnik" przez kolejne 10 lat będzie administrować szczycieńskim targowiskiem. Co roku z tego tytułu odprowadzi do kasy miejskiej 18,8 tys. zł.

ROLNIK ma dziesięć lat

W tym roku wygasła 5-letnia umowa na dzierżawę miejskiego targowiska. Na ogłoszony przetarg wpłynęły dwie oferty. Za bardziej wiarygodną i korzystniejszą uznano tę zgłoszoną przez obecnego administratora, Spółdzielnię "Rolnik", która będzie gospodarować na tym terenie przez kolejne 10 lat. Urząd zadowolony jest z dotychczasowej współpracy.

- To, do czego spółdzielnia zobowiązała się przez ostanie 5 lat, zrealizowała - mówi naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej Ilona Bańkowska. - Utwardzono tłuczniem ciąg pieszy, naprawiono uszkodzoną nawierzchnię, wykonano konstrukcję ław i nowe zadaszenia, a także nadbudowę śmietnika.

Nie postoi on jednak długo.

W ciągu najbliższego półrocza śmietnik ma pójść do rozbiórki, a w jego miejsce pojawią się kontenery.

Nowy-stary dzierżawca zobowiązany będzie też do wykonania szeregu innych prac remontowych i modernizacyjnych, w tym postawienia czterech słupów oświetleniowych (do końca przyszłego roku). To zadanie związane jest z pojawieniem się kamery w ramach monitoringu. Zostanie ona niebawem usytuowana w pobliżu targowiska.

Zakres robót będzie rósł wraz z upływem lat. W roku 2005 dzierżawca wyłoży na nie 2300 zł, a w 2013 już 12 tys. zł. Do tego "Rolnik" będzie zobowiązany do rocznego odprowadzania czynszu w wys. 18,8 tys. zł.

Część osób handlujących na targowisku postuluje, aby prawa do tego pozbawić przyjezdnych.

- Nikomu zakazać handlu nie można, nawet obcokrajowcom, o ile oczywiście mają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą - wyjaśnia Ilona Bańkowska.

Problemem, który dotyka w równej mierze handlujących, jak i ich klientów jest coraz bardziej dokuczliwa ciasnota. Możliwości poszerzenia targowiska są jednak ograniczone. W grę mógłby wchodzić tylko teren przyległego parkingu i "Auto-komisu".

(olan)

2004.12.08