Piotr Dzięgo to człowiek niezwykły, wrażliwy i utalentowany. Obszar jego zainteresowań zaś ogromny.

Ma moc ciekawych pasji, z których rysunek i fotografia dominują. O wybitnych zdolnościach tego urodzonego w Korszach Leśnika, a związanego ze Szczytnem od 1996 r. pasjonata przekonali się po raz kolejny wszyscy, którzy w dniu 5 stycznia 2018 r. przybyli do Miejskiego Domu Kultury na wernisaż wystawy pt. „TWO ŻYĆ RYSUNEK”. Stworzone przez mistrza rysunki są fascynujące i pełne głębi. Dlatego też w tym miejscu posłużę się ściągawką z zaproszenia i zacytuję słowa rysownika: „W dłoniach ukrywam swoje emocje. Fascynacje dłońmi i ich wzajemnymi relacjami rozpocząłem od rysowania moich dłoni w różnych ułożeniach. Obszar między zewnętrznymi liniami wypełniam rysowaniem słoi drewna. Ułożenia dłoni, palców oraz zależności między nimi to międzynarodowy język gestów, zrozumiały podobnie jak uśmiech, mimika twarzy”(...). Dla potwierdzenia, iż jego prace mają związek ze słojami drewna zaprezentował przekrój sosnowego polana. Jednak ja z drewnem związana i pracami oczarowana wiem, że Pan Piotr ma ręce, którenie nie tylko rysują, ale i to piękno czują.

Grażyna Saj-Klocek

Rysuje i piękno czuje