Mijający rok w Kole Emerytów i Rencistów z Dźwierzut obfitował w wiele ciekawych wypraw kulturalno-poznawczych. Na zakończenie sezonu wyjazdów wybrano Białystok i wieczór w operze.

Seniorzy w operze
Swój wyjazdowy sezon seniorzy zakończyli bardzo kulturalnie

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku – obecnie największa instytucja artystyczna na terenie północno-wschodniej Polski i najnowocześniejsze centrum kulturalne w tej części Europy, było głównym celem podróży seniorów. Zanim obejrzeli spektakl „Upiór w operze” spędzili kilka godzin na rozsmakowaniu się, i to dosłownym, miastem. Zajadali kartacze, kiszkę ziemniaczaną, żurek, świeżynkę, pielemieni, sękacze. Odwiedzili też rozpoczynający się jarmark świąteczny. Zwiedzili również dawny Pałac Branickich, jedną z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

dk