W miniony poniedziałek dziewięcioro uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Łatanej Wielkiej złożyło ślubowanie. W ten sposób zostali oni włączeni do społeczności szkolnej.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Ślubowanie złożyło dziewięcioro pierwszoklasistów

W poniedziałek 9 października uczniowie klasy I (osiem dziewczynek i jeden chłopiec) Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łatanej Wielkiej oficjalnie zostali przyjęci w szeregi społeczności szkolnej. Uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły złożyli w obecności rodziców, nauczycieli, wychowawcy Ireny Deptuły, koleżanek i kolegów. Wcześniej jednak w części artystycznej wykazali się umiejętnością recytacji i pięknym śpiewem. Dyrektor Grażyna Dąbkowska, dokonała pasowania na uczniów. Na dobry początek otrzymali upominki od rady rodziców oraz pamiątkowe dyplomy.

(j)