Od przyszłego roku wzrosną opłaty i podatki lokalne. Najwięcej, bo aż o 20% pójdzie w górę podatek od budynków mieszkalnych.

Śmieszna stawka

Rada Miejska przyjęła propozycje burmistrza i zatwierdziła nowe stawki podatków i opłat lokalnych na przyszły rok. Większość pozycji w podatku od nieruchomości wzrośnie o 3%. Wyjątek stanowi podatek od budynków mieszkalnych, który pójdzie w górę aż o 20% i wyniesie 47 gr/m2. Radni z komisji budżetowej zapisali w swoim protokole zalecenie, aby w tym przypadku nie posługiwać się wskaźnikiem procentowym, a jedynie kwotowym - 8 groszy. Ten bowiem przedstawia się zdecydowanie mniej groźnie. Zdaniem wiceprzewodniczącego rady Ryszarda Kasprzaka, nie działa na wyobraźnię tak, jak wskaźnik procentowy.

- W przypadku budynku o powierzchni 100 m2 trzeba będzie zapłacić tylko o 8 zł więcej niż dotychczas - bagatelizowała skalę podwyżki, już na sesji, skarbnik miasta Hanna Żylińska.

Na pytanie radnej Stefanowicz, czym kierowano się, zastępując wzrost 20% kwotą 8 groszy, odpowiedziała: - Bo to taka śmieszna stawka. Gdybyśmy kierowali się współczynnikiem inflacji, podwyżka byłaby tylko o grosz lub dwa.

Wzrost podatku o 20% spowoduje, że do budżetu miasta wpłynie z tego tytułu o 26 tys. zł więcej niż dotychczas.

Średnio o 3% wyższa będzie opłata targowa, na dotychczasowym poziomie zostanie natomiast podatek transportowy, opłata za psa (20 zł) oraz miejsce na cmentarzu.

(o)

CYTATY Z SESJI

Radna Anna Rybińska:

- To tragedia, po zakończeniu pańskiej kadencji dzieci w Szczytnie będą garbate i krzywe. Bardzo proszę, żeby w przyszłorocznym budżecie tak zabezpieczyć środki, aby nie trzeba było łączyć klas na zajęciach wychowania fizycznego.

Burmistrz Paweł Bielinowicz:

- Sprawa ustalenia kryteriów podziału środków finansowych jest w rękach państwa radnych.

Radna Rybińska:

- W moich rękach nic nie ma. Tyle, co pogadam.

2004.12.01