W gminie Świętajno zakończyły się spotkania mieszkańców z wójt Alicją Kołakowską. Odbyły się one we wszystkich sołectwach. Jedno z ostatnich miało miejsce w Starych Czajkach.

Sołeckie spotkania z władzą

Głównym tematem zebrań wiejskich był problem polityki śmieciowej. Zdaniem władz gminy, zawarta ze ZGOK-iem umowa na 22 lata niesie ze sobą negatywne konsekwencje, które najbardziej odczują mieszkańcy. Według szacunków, na razie cena za śmieci wzrośnie z 15 zł na 16 zł dla osób indywidualnych, a rodzin z 23 zł na 26 zł. Wydawać by się mogło, że to niewiele, jednak istnieje obawa, że stawki będą regularnie wzrastały.
Podczas spotkań poruszano też temat suszy, która w tym roku dotknęła rolników,  oraz odszkodowań. Gospodarze narzekali, że uzyskanie ich było bardzo trudne.
Mieszkańcy zgłaszali także problemy dotyczące konkretnych sołectw. W Starych Czajkach skarżyli się na złą widoczność na skrzyżowaniu ulic w centrum wsi.  W związku z tym prosili o zamontowanie w tym miejscu lustra. Kolejną lokalną bolączką jest to, że dzieci, choć mają do dyspozycji przystanek autobusowy, oczekują na przyjazd autobusu szkolnego po drugiej stronie ulicy. Rodzice prosili wójt, by    to zmienić. Z kolei mieszkańcy kolonii zwanej Dębówką apelowali o poprawę drogi do ich gospodarstw. Uczestnicy zebrania mówili także o potrzebie świetlicy wiejskiej, której brakuje w Czajkach. Z tego powodu spotkanie odbyło się w domu sołtysa Władysława Karpińskiego.
AK