Rozpoczęła się już XI edycja Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego organizowana przez redakcję „Kurka Mazurskiego” i starostwo. W tym tygodniu zachęcamy do oddawania głosów na kandydatów z gminy Jedwabno. Sołectwa, których przedstawiciele zajmą I, II i III miejsca, otrzymają odpowiednio po 3, 2 i 1 tys. złotych. Na indywidualną nagrodę od starosty może liczyć także zwycięzca naszego Plebiscytu.

Sołtysi pełni energii
O aktywności sołtysów z gminy Jedwabno świadczą współorganizowane przez nich inicjatywy, takie jak choćby doroczny festyn w Nowym Dworze

Nasz Plebiscyt składa się z dwóch etapów. W pierwszym czytelnicy mogą głosować na wszystkich sołtysów z terenu powiatu, wpisując nazwisko swojego faworyta na zamieszczonym w „Kurku” kuponie. W ten sposób wyłonimy finałową piętnastkę. Znajdzie się w niej po dwóch przedstawicieli poszczególnych gmin, którzy otrzymali największą liczbę głosów (wyjątek stanowi największa w powiecie gmina Szczytna reprezentowana przez trzech sołtysów). Spośród nich w drugim etapie wyłonimy tegorocznego zwycięzcę. Przypomnijmy, że sołectwo, którego przedstawiciel zajmie I miejsce, otrzyma od starosty 3 tys. zł, II miejsce – 2 tys. zł, III – 1 tys. złotych. W tym roku na indywidualną nagrodę - niespodziankę może liczyć zwycięzca głosowania czytelników.

W tym tygodniu zachęcamy do oddawania głosów na sołtysów z gminy Jedwabno. Tworzy ją 17 sołectw. W ciągu minionego roku w aż trzech z nich zmienili się sołtysi. Barbarę Kakowską z Nart zastąpił Tomasz Pawelczyk, Aleksandrę Merchel z Kota – Piotr Raniszewski, a Halinę Salamońską z Witowa – Katarzyna Wiktorowska.

Sołtysi z gminy Jedwabno są jednymi z najbardziej doświadczonych w powiecie jeśli chodzi o realizację funduszu sołeckiego. Funkcjonuje on tam z powodzeniem od samego początku. Dzięki niemu w miejscowościach pojawiły się m.in. miejsca do rekreacji, place zabaw, doposażono świetlice, postawiono lampy solarne. Co roku w sołectwach odbywają się letnie festyny przyciągające nie tylko mieszkańców, ale i turystów. Do najbardziej znanych należy impreza w Nowym Dworze, gdzie mieszkańcy grają w kabaretowych scenkach komentujących w dowcipny sposób aktualne wydarzenia w gminie i kraju.

(ew)

SOŁTYSI GMINY JEDWABNO:

Brajniki: Marzena Orczyk,

Burdąg – Magda Gąsiorowska,

Czarny Piec – Jan Białoszewski,

Dłużek – Piotr Bera,

Jedwabno – Klaudia Jędrzejczyk,

Kot – Piotr Raniszewski,

Lipniki – Halina Jaśniewicz,

Małszewo – Jarosław Pokrzywnicki,

Narty – Tomasz Pawelczyk,

Nowe Borowe – Tadeusz Bajurko,

Nowy Dwór – Danuta Trzcińska,

Piduń – Maria Pyrzanowska,

Rekownica – Stanisław Kaczmarczyk,

Szuć – Jerzy Niksa,

Waplewo – Adam Szewczyk,

Witowo – Katarzyna Wiktorowska,

Witówko – Sylwia Salamońska.