Nowi sołtysi oraz ich odchodzący poprzednicy spotkali się w minionym tygodniu z władzami gminy Świętajno. Była okazja do podziękowań, wręczenia drobnych upominków oraz tablic dla oznaczenia domów.

Spotkanie z sołtysami

Spotkanie odbyło się w minionym tygodniu. Wójt gminy Świętajno Alicja Kołakowska ciepłe słowa skierowała do obecnych i byłych sołtysów przybyłych na uroczyste spotkanie: - Angażujecie swój czas, niejednokrotnie też pieniądze,włączacie do pomocy rodziny, mając na względzie dobro swoich mieszkańców – mówiła wójt. Poprosiła także byłych sołtysów o wsparcie dla ich następców. Szczególne podziękowania skierowała do byłego już sołtysa miejscowości Konrady Jana Golona, który piastował ten urząd przez 25 lat. Byli sołtysi otrzymali pamiątkowe upominki oraz kuferki ręcznie wymalowane przez malarza z Piasutna. Otrzymali je: Sławomir Pałaszewski z Jerutek, Renata Karwacka ze Spychowa, Zygmunt Staszewski ze Świętajna, Jan Golon z Konrad, Bogdan Komosiński z Piasutna. Wszyscy nowi sołtysi dostali z kolei tablice dla oznaczenia domów.

AK