W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykułach „Komendant nie schodzi ze sceny” w wydaniu „Kurka Mazurskiego” z dnia 15 maja 2013 r. oraz pt.: „Policyjna żyła złota” z dnia 22 maja 2013 r. i z dnia 8 maja 2013 r. pt. „Dymisja człowieka – orkiestry” prostujemy, iż nieprawdą jest, że Arkadiusz Letkiewicz został zdymisjonowany, ponieważ sam złożył wniosek o odwołanie ze stanowiska (raport odejścia ze służby), a więc rezygnację, nieprawdą jest, że Arkadiusz Letkiewicz, jako Zastępca Komendanta Głównego ds. Logistyki nadzorował jakiekolwiek projekty w Wyższej Szkole Policji, a w konsekwencji, nieprawdą jest również, że pobierał za taki nadzór wynagrodzenie, nieprawdą jest, że w sierpniu 2012 r. Arkadiusz Letkiewicz został kolejny raz wybrany i zdobył kolejne projekty, ponieważ była to kontynuacja projektu z 2010 r., nieprawdą jest, że Arkadiusz Letkiewicz w swoim oświadczeniu majątkowym nie sprecyzował, ile i gdzie zarabiał ponieważ przedmiotowe oświadczenie zawiera wszelkie prawem wymagane informacje na ten temat, nieprawdą jest, że Arkadiusz Letkiewicz chciał podać do sądu swojego przełożonego.

Adw. Marta Lech,

pełnomocnik

Arkadiusza Letkiewicza