SPROSTOWANIE

Zarzut „wierutnego kłamstwa” jaki przypisała mi Pani Dyrektor Mariola Szuszkiewicz odnosząc go do stwierdzenia, iż jako sekretarz miasta nie miałem „żadnego wpływu na wybór jakichkolwiek usług w 2010 roku”, co zawarte jest w artykule „Niech RIO skontroluje imprezy” (Kurek Mazurski nr 38 z dnia 25 września 2013 roku), jest nieprawdziwy.

Pani Dyrektor powołuje się na cytat z protokołu pokontrolnego komisji rewizyjnej, który dotyczył mojej wypowiedzi dla komisji rewizyjnej, odnoszącej się do imprez organizowanych w 2011 roku, a nie jak twierdzi tych z roku 2010.

Poniżej przedstawiam prawdziwy cytat z protokołu komisji rewizyjnej: „Natomiast Pan Sekretarz Jarosław Milewski twierdzi, iż nie pisał projektów w roku 2011 i nie miał żadnego wpływu na wybór jakichkolwiek usług, a pracownik Pan Tomasz Lachowicz, który bezpośrednio pisał wniosek wyjaśnił, że to Pani Szuszkiewicz, jako ewentualny przyszły organizator wybierała oferty firm dołączając je do wniosku”.

Sekretarz Miasta Pasym

Jarosław Milewski