W artykule “Dzieje pewnego banku” – Sławomira Ambroziaka, opublikowanym

1.09.2010 r. w „Kurku Mazurskim” w rozdziale „Odyseja Roberta Machta”, znalazłam następujące teksty nie odpowiadające prawdzie:

1.…… na prowadzenie polityki germanizacyjnej, tym bardziej, że Robert Macht dokonał tego we współpracy z Maxem Worgitzkim i ………..

2. Robert Macht był aktywnym działaczem hitlerowskiego Bund Deutscher Osten ……….

3. Po wybuchu II wojny Macht z polecenia nazistowskich władz był mianowany Burmistrzem okupowanej Mławy

4. i jako jej hitlerowski administrator jest odpowiedzialny za dokonywane w tym mieście zbrodnie oraz deportacje mławskich Żydów do obozów zagłady.

Jest natomiast prawdą, że:

1. Robert Macht, mój ojciec, nie był nigdy współpracownikiem Maxa Worgitzkiego ani Hermanna Falkenberga.

2. Robert Macht, mój ojciec, nie był nigdy członkiem Bund Deutscher Osten.

3. Robert Macht, mój ojciec, nie był nigdy burmistrzem okupowanego miasta – Mława, nie był nigdy członkiem N.S.D.A.P. ani żadnej z ich organizacji.

4. Robert Macht, mój ojciec, nie był nigdy odpowiedzialny za okrucieństwa nazistowskie wobec ludności żydowskiej w Mławie i nie był nigdy odpowiedzialny za ich deportowanie i zagładę.

Z poważaniem

Vera Macht