Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świętajnie prostuje informację zawartą w artykule „Zamienią szkoły w niepubliczne?” (KM nr 4/1311 z dnia 23.01.2020 r.) jako niezgodną ze stanowiskiem przyjętym na posiedzeniu w dniu 31 grudnia 2019 r.

Na podstawie ustaleń z pracownikami szkół podstawowych w Kolonii i Jerutach, Zarząd Oddziału ZNP w Świętajnie przedstawił Organowi Prowadzącemu stanowisko całkowitego odstąpienia od reorganizacji pracy tych placówek.

Z poważaniem

Błażej Parda

prezes Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Świętajnie

 

Od redakcji: Informację o takim, a nie innym stanowisku zarządu oddziału ZNP w Świętajnie przekazaliśmy w ww. artykule za wójt Alicją Kołakowską. Jej wypowiedź padła na posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 15 stycznia br.