Trwa przebudowa starej sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Jedwabnie. Po zakończeniu prac znajdzie się w niej miejsce na świetlicę i bibliotekę.

Stara sala w przebudowie
Prace związane z przebudową starej sali gimnastycznej w szkole w Jedwabnie idą już pełną parą

Celem inwestycji jest przede wszystkim usprawnienie pracy jadalni i świetlicy szkolnej. Obecnie oba te pomieszczenia funkcjonują razem. Po zakończeniu prac jadalnia zostanie w swoim dotychczasowym pomieszczeniu, a sala gimnastyczna podzielona będzie na dwie części: świetlicę szkolną oraz bibliotekę.

Zadanie jest w większości sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (222. 490,00 zł). Całkowity koszt inwestycji wynosi 250.490,00 zł, pozostałe 28.000 pokrywa gmina Jedwabno. Roboty wykonuje firma DZ SYSTEMS Damian Zuśka z Bałdzkiego Pieca. Planowany termin zakończenia prac upływa 30 kwietnia.

(kee), (g)