Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowcu już od 60 lat niesie pomoc mieszkańcom w chwilach zagrożenia ich życia i mienia. Za trud i poświęcenie podziękował ochotnikom z gminy Szczytno komendant wojewódzki PSP st. bryg. Józef Zajączkiewicz, a zwieńczeniem uroczystości były gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz wspólny piknik.

Strażacy na medal

NOBILITACJA I ZOBOWIĄZANIE

Mieszkańcy Lipowca oraz sąsiednich wsi świętowali w sobotę 27 maja 60-lecie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody rozpoczęła msza święta, a po niej zebrani przemaszerowali na plac za Zespołem Szkół, gdzie odbył się uroczysty apel. Życzenia z okazji rocznicy powstania jednostki oraz podziękowania za ofiarną służbę złożył strażakom z Lipowca komendant wojewódzki PSP st. bryg. Józef Zajączkiewicz.

- Jubileusz, jaki przyszło wam świętować nie zdarza się często. Tak znaczący fakt nobilituje, a zarazem zobowiązuje. Pokazuje bowiem, że niezależnie od kolei losu straż pożarna niezmiennie i wytrwale strzeże wspólnego bezpieczeństwa ludzi w naszym kraju - mówił do zebranych komendant Zajączkiewicz.

O niełatwych, ze względu na trudności ze sprzętem, początkach OSP w Lipowcu wspominał nestor miejscowego ruchu ochotniczego, Tadeusz Lech.

AWANSE I ODZNACZENIA

W czasie apelu sześciu strażakom ze szczycieńskiej komendy powiatowej zostały wręczone stopnie podoficerskie. Brązową Odznakę "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" z nadania ministra spraw wewnętrznych otrzymał st. ogn. Kazimierz Soliwoda, operator sprzętu gaśniczego, od kilkunastu lat związany z pożarnictwem zawodowym. Działa on także aktywnie w ruchu ochotniczym, pełniąc funkcję naczelnika OSP w Nowych Kiejkutach. Specjalne podziękowania z rąk wójta gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego otrzymali ochotnicy z Trelkowa, którzy własnymi siłami wyremontowali samochód pożarniczy.

MAJĄ SIĘ CZYM POCHWALIĆ

OSP w gminie Szczytno ma się czym pochwalić. Z roku na rok, dzięki wsparciu władz, inwestuje w nowoczesny sprzęt oraz stale podnosi kwalifikacje swoich członków. Podczas ostatniej kontroli przeprowadzonej w połowie maja przez PSP, aż pięć jednostek otrzymało notę bardzo dobrą.

- To swoisty ewenement. Nawet jednostki z sąsiednich gmin, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, nie dostały tak wysokich ocen - cieszy się Krzysztof Fajbuś sekretarz Zarządu Gminnego OSP.

W bieżącym roku władze gminy Szczytno na działalność ochotniczej straży przeznaczyły już 170 tys. zł. Obecnie rusza budowa nowej remizy w Romanach, planowane jest również dobudowanie drugiego garażu przy remizie w Szymanach. Już wkrótce jednostka ta wejdzie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W ostatnich latach znacznie poszerzył się zakres działania straży. Dziś nie tylko gasi ona pożary, ale niesie pomoc poszkodowanym w wypadkach oraz ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

- Jeszcze 20 lat temu nikt nie myślał o ratownictwie medycznym czy drogowym. Teraz to się zmieniło - mówi były komendant rejonowy PSP w Szczytnie mł. bryg. Adam Osiński.

Godne uwagi jest także to, że jednostki ochotniczej straży przyciągają wielu młodych ludzi.

- To duża zasługa prezesów i naczelników, którzy kosztem swojego wolnego czasu, a nierzadko też nakładów finansowych, mobilizują młodzież - podkreśla Krzysztof Fajbuś.

W jednostkach działają często całe rodziny, od dziadków poczynając, na dzieciach kończąc. Wśród ochotników nie brak również pań. Udzielają się one w większości jednostek na terenie gminy Szczytno.

STRAŻACKIE ZMAGANIA

Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas na zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział siedem gminnych jednostek z Lipowca, Płozów, Gawrzyjałek, Olszyn, Roman, Szyman i Trelkowa. Uczestnicy rywalizowali w trzech grupach wiekowych - dorosłej, młodzieżowej oraz młodzików. Ochotnicy najpierw musieli się wykazać zręcznością i szybkością w sztafecie pożarniczej 7x50 m z przeszkodami, a następnie czekało ich ćwiczenie bojowe. Celem zawodów, które ma obowiązek przeprowadzić każda gmina, jest sprawdzenie sprawności poszczególnych jednostek. Najgorętszy doping towarzyszył startom najmłodszych uczestników zmagań. Okazało się, że z pokonywaniem toru przeszkód oraz radzeniem sobie ze sprzętem strażackim nie mieli większych trudności, za co publiczność nagradzała ich oklaskami. Po zawodach zebrani obejrzeli pokaz ratownictwa techniczno-medycznego, który przeprowadzili strażacy z KP PSP w Szczytnie. Zwieńczeniem strażackiego święta w Lipowcu był piknik zorganizowany przez władze gminy.

WYNIKI ZAWODÓW

Dorośli:

1. OSP Lipowiec, 2. OSP Gawrzyjałki, 3. OSP Olszyny.

Młodzieżówka:

1. OSP Lipowiec, 2. OSP Gawrzyjałki, 3. OSP Olszyny.

Młodzicy:

1. OSP Płozy, 2. OSP Lipowiec, 3. OSP Gawrzyjałki.

(łuk)

AWANSOWANI I ODZNACZENI

Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" - st. ogn. Kazimierz Soliwoda.

Awansowani na stopień ogniomistrza: mł. ogn. Jarosław Jagiełło, mł. ogn. Kazimierz Polak;

na stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Cezary Zaborski, st. sekc. Zbigniew Klepacki;

na starszego sekcyjnego: sekc. Wojciech Kuczyński, sekc. Konrad Podpora.

Złoty Znak Związku OSP - Krzysztof Fajbuś.

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Stanisław Bałdyga (OSP Szczytno), Tadeusz Lis (OSP Lipowiec), Jerzy Malinowski (OSP Olszyny).

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Jolanta Cielecka (Zarząd Gminny w Szczytnie), Wiesław Gołąb (OSP Trelkowo), Sławomir Wojciechowski (Zarząd Gminny w Szczytnie), Grzegorz Rybaczyk (KP PSP w Szczytnie), Andrzej Sokołowski (OSP Lipowiec), Dariusz Kasprzak (OSP Lipowiec), Jan Napiórkowski (OSP Szczytno), Jan Niedźwiecki (OSP Szczytno), Zbigniew Stasiłojć (OSP Szczytno), Wiesław Dziergowski (OSP Szczytno).

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Barbara Olender (OSP Szymany), Jadwiga Rasieńska (OSP Szymany), Teresa Suchowiecka (OSP Szymany), Urszula Gers (OSP Szymany), Danuta Orzeł (OSP Szymany), Mirosław Orzeł (OSP Szymany), Robert Bogdański (OSP Lipowiec), Kamil Bednarczyk (OSP Lipowiec), Adam Maliński (OSP Olszyny), Marcin Nagieło (OSP Olszyny), Artur Dziczek (OSP Gawrzyjałki), Jan Gręda (OSP Gawrzyjałki), Arkadiusz Gąska (OSP Gawrzyjałki), Zbigniew Lis (OSP Gawrzyjałki), Daniel Pac (OSP Gawrzyjałki), Zbigniew Sobotka (OSP Gawrzyjałki), Ewa Rolka (OSP Gawrzyjałki), Arkadiusz Skorupki (OSP Gawrzyjałki).

2006.05.31